Okategoriserade

”Viktigt att återberätta och minnas för att inte göra om misstag”

27 september 2018

I min bokhylla står en bok som kom ut 1998, beställd av regeringen som en del av Levande historia, då ett projekt som bland annat resulterade i myndigheten Forum för levande historia. Boken heter … om detta må ni berätta... Läs mer

”Vi ber för att ta ansvar i den värld som Gud älskar”

19 september 2018

Det var säkert kallt i vattnet, kanske sju-åtta grader. I skydd av kvällsmörkret döps fem personer i Kattegatt. Det är ett av de första baptistdopen i Sverige. Det är den 21 september 1848, alltså 170 år sedan. De som döps... Läs mer

Låt oss be tillsammans för vårt land!

11 september 2018

När Sveriges kristna råds styrelse möttes till sammanträde dagen efter valet var det naturligt att inleda dagen med en bön för vårt land och våra folkvalda. Under sammanträdets gång föddes idén att formulera en bön och uppmana kyrkor, församlingar och... Läs mer

För Gud är de fattigaste de mest betydelsefulla

5 september 2018

I valrörelsen har det talats en del om rättigheter och skyldigheter, det ska vara lika för alla. Och det är lätt att hålla med. Det låter så fint att alla människor har samma möjligheter. Men samtidigt vet vi att det... Läs mer

Att stå upp för godheten

24 augusti 2018

”Ser du med onda ögon på att jag är god?” Frågan som vingårdens ägare ställer till arbetarna i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteusevangeliets 20:e kapitel talar rakt in i en aktuell debatt nu i den pågående valrörelsen. Är det... Läs mer

”Vi behöver be för en valrörelse som bygger förtroende mellan människor”

16 augusti 2018

På tröskeln till intåget i det förlovade landet, som också är den stund då Mose får lägga ned sin ledarstav för den eviga vilan, talar Gud till Mose; ”Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har... Läs mer

Utsatta kvinnor i Somalia och Örebro

23 maj 2018

Basra är en av de sju kvinnor som berättar sin historia i boken Life Stories, Women Conflict and Peace: Learning from Kismayo. Jag fick boken i min hand när jag deltog i styrelsemötet för Life and Peace Institute (LPI) den... Läs mer

Varje generation måste återerövra ekumeniken

Den 24 april beslutade SKRs styrelse om organisationsförändring som innebär att verksamheter avslutas, att kansliet minskas och att arbetssätt ska ses över. Det har kommit reaktioner på styrelsens beslut, vilket är både väntat och naturligt. Det talar om engagemang för den... Läs mer

Jag gläds när mina fördomar kommer på skam

19 april 2018

Våren har kommit och riksdagens talman bjöd på vårmiddag i sedvanlig ordning. I år var jag inbjuden som en av de religiösa företrädarna tillsammans med bland annat föreståndare Daniel Alm, Pingst FFS och imam Mustafa Setcik. Båda bröderna är vänner jag... Läs mer

39-åring mördad

”39-åring mördad”. Så hade rubriken kunnat vara formulerad den 4 april 1968. Men så var det inte. 39-åringen var känd och omtalad. Han var i Memphis för av solidaritet med en grupp svarta som led av förtryck. Han var i... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page