Migration/Integration

SKR, Migrationsverket och kristna konvertiter

2 november 2018

Det är många av oss som känner sorg över situationen för asylsökande som finns i Sverige. Berättelsen om personen som tog livet av sig i Jönköping berör. Senast denna vecka finns i tidningen Dagen (1 nov) en artikel från en... Läs mer

Den tillfälliga lagen kan inte göras permanent

10 oktober 2018

I torsdags, den 4 oktober, hölls ett väldigt viktigt seminarium i riksdagen. Två oerhört intressanta rapporter presenterades; en om ”de juridiska riskerna med att förlänga Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, framtagen av Rådgivningsbyrån för... Läs mer

Kyrkoledare i Aftonbladet: Vi kräver att Sverige återinför rätten till familjeåterförening

”I dag har Sveriges nuvarande asyllagstiftning funnits i två år. Konsekvenserna ser vi inom kyrkan dagligen. Vi uppmanar våra folkvalda, samtliga partier och kandidater i årets val att arbeta för att återinföra rätten till familjeåterförening för samtliga skyddsbehövande”. Det skriver idag presidiet för Sveriges kristna råd på Aftonbladet debatt.

Migrationsverket och kyrkorna i gemensam utbildning om konvertiter

7 juni 2018

Idag arrangerar Sveriges kristna råd tillsammans med Migrationsverket en gemensam utbildningsdag på Migrationsverket om kristen tro och konversion. Syftet är att medverka till bättre bedömning av asylsökande som anför konversion som asylskäl.

Migrationsverket och kyrkorna möts om konvertiter i asylprocessen

31 maj 2018

Tidskriften Filter publicerar ett längre reportage om Jawhar. Han är en av dem som kommit till Sverige under de senaste åren, på flykt undan våld och ekonomisk och social utsatthet. Det tog ett år för honom att ta sig till... Läs mer

SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för om Sverige kommer att kunna återgå till sin mer humana asylpolitik. På debattplats i Svenska dagbladet efterlyser vi tillsammans med åtta organisationer tydliga svar från regeringen: Kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt?

”Vad ska vi göra med Migrationsverket?”

22 februari 2018

Igår ringde en av de många hjältar som finns i världen. Ingrid, med två unga ensamkommande boende hemma hos sig, frågade: Vad ska vi göra? Våra pojkar mår inte bra. De har blivit omvända till Kristus, blivit döpta och lever... Läs mer

Vi vill värna alla människors värdighet

I måndags fick Fatemeh Khavari ta emot årets Martin Luther King-pris. 17 år gammal är hon en ledargestalt för de många ungdomarna i Ung i Sverige som agerar för att unga människor inte ska utvisas till den osäkra situationen i... Läs mer

Migrationsverket medger onödigt detaljerade frågor om kristendomen

15 januari 2018

Migrationsverket har gjort en tematisk kvalitetsuppföljning av utredningsmetodik i ärenden där konversion åberopas. Genomgången av asylärenden som rör kristna konvertiter visar att myndigheten i två av 28 fall ställt onödigt detaljerade frågor. Denna uppföljning är ett resultat av det öppna brev som Sveriges kristna råd skrev till Migrationsverket den 24 maj.

Värna människors värdighet

13 december 2017

Med ett ryck vaknar jag till. För en gång skull har jag somnat på tåget på väg till Stockholm. Var är jag? Vad har hänt? Jag hör statsminister Stefan Löfven tala. ”Idag är det luciadagen. Kvinnan som blev en martyr... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page