Migration/Integration

SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?

Nu går EU in i slutförhandlingarna kring unionens gemensamma asylregler. Förhandlingarnas utfall är avgörande för om Sverige kommer att kunna återgå till sin mer humana asylpolitik. På debattplats i Svenska dagbladet efterlyser vi tillsammans med åtta organisationer tydliga svar från regeringen: Kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt?

”Vad ska vi göra med Migrationsverket?”

22 februari 2018

Igår ringde en av de många hjältar som finns i världen. Ingrid, med två unga ensamkommande boende hemma hos sig, frågade: Vad ska vi göra? Våra pojkar mår inte bra. De har blivit omvända till Kristus, blivit döpta och lever... Läs mer

Vi vill värna alla människors värdighet

I måndags fick Fatemeh Khavari ta emot årets Martin Luther King-pris. 17 år gammal är hon en ledargestalt för de många ungdomarna i Ung i Sverige som agerar för att unga människor inte ska utvisas till den osäkra situationen i... Läs mer

Migrationsverket medger onödigt detaljerade frågor om kristendomen

15 januari 2018

Migrationsverket har gjort en tematisk kvalitetsuppföljning av utredningsmetodik i ärenden där konversion åberopas. Genomgången av asylärenden som rör kristna konvertiter visar att myndigheten i två av 28 fall ställt onödigt detaljerade frågor. Denna uppföljning är ett resultat av det öppna brev som Sveriges kristna råd skrev till Migrationsverket den 24 maj.

Värna människors värdighet

13 december 2017

Med ett ryck vaknar jag till. För en gång skull har jag somnat på tåget på väg till Stockholm. Var är jag? Vad har hänt? Jag hör statsminister Stefan Löfven tala. ”Idag är det luciadagen. Kvinnan som blev en martyr... Läs mer

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav

Denna vecka är det ett år sedan landets kyrkor lanserade ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Årsdagen uppmärksammas genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Debatt om Agenda 2030: ”Sverige är inte bäst i klassen”

Sveriges kristna råd skriver i Altinget tillsammans med 18 andra organisationer med budskap till Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin där vi uppmanar dem att höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030.

SKR i Aftonbladet: ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen”

Sverige har godkänt det ökat stöd till Libyen trots full vetskap om att migranter utsätts tortyr och sexuellt våld. Det skriver tio organisationer, däribland Sveriges kristna råd, på Aftonbladet debatt.

Vi väntar fortfarande på ankomsten av humanare situation för människor på flykt

6 december 2017

Sveriges kyrkor har förväntningar på att regeringen skapar bättre förutsättningar för de människor som kommit till oss för att söka asyl och nu är i väntan på att kunna leva ett skapligt normalt liv vad gäller utbildning, familjeliv, arbete och trygghet. Kraven i... Läs mer

Genuint intresse från Migrationsdomstolar om konvertiter

1 december 2017

Den här tiden på året står den västliga grenen av kristenheten i brytpunkten mellan det gamla och nya kyrkoåret. Allvar och en stilla förväntan inför att ta emot honom som kommer till oss i julnatten. Det är mycket som ska... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page