Interreligiös dialog

Kyrkoledare samtalade om religionsfrihet med Margot Wallström

15 maj 2018

Idag mötte svenska kyrkoledare utrikesminister Margot Wallström (S) för ett samtal om religionsfrihet och att det demokratiska utrymmet för minoriteter hotas på många platser i världen.

Landets kyrkoledare manifesterade religionsfrihet

12 november 2015

Representanter från Sveriges kristenhet samlades på torsdagskvällen i St:a Clara kyrka för att uppmärksamma situationen för utsatta troende i världen. På plats fanns en majoritet av landets kyrkoledare och representanter för kristna organisationer. Situationen uppmärksammades även på debattsidan i Aftonbladet där kyrkoledarna uppmanade svenska politiker att agera för religionsfrihet.

Kyrkoledare på Aftonbladet debatt: ”3 av 4 förföljs på grund av sin tro”

Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska missionsrådet skriver idag på Aftonbladet debatt att svenska politiker behöver agera mot övergreppen runt om i världen. Tre av fyra personer lever i länder där religions- och övertygelsefrihe­ten är kraftigt begränsad. Ikväll samlas landets kyrkoledare till en förbönsgudstjänst i Stockholm i solidaritet med utsatta troende.

SIR: Uttalande om flyktingsituationen!

25 oktober 2015

Sveriges interreligiösa råd gör ett uttalande angående flyktingsituationen. Bland undertecknarna finns Karin Wiborn, SKR:s generalsekreterare.

Sprängning i Malmö påminner oss om budskapet i ”Vägra hata!”

21 juli 2015

Med anledning av sprängningen av en samlingslokal i Malmö påminner vi om texten i budkavlen som överlämnades mellan landets religioner första helgen i februari. Vägra hata!

Kyrkorna fokuserar klimat och interreligiöst fredsarbete i Almedalen

Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats. Sveriges kristna råd finns på plats i Visby för att arrangera sex viktiga seminarier om bland annat klimatet, våld mot kvinnor och religioner för fred, mot våld.

DN debatt: ”Religioner ger ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen”

På DN Debatt argumenterade professor Bo Rothstein för att religion inte bidrar till ett bättre samhälle och bör förpassas till det privatas sfär. Ledamöter i Sveriges interreligiösa råd replikerar, däribland SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

Svenska religiösa företrädare tillsammans i Köpenhamn

Sveriges kristna råd deltog tillsammans med judiska och muslimska ledare från Sverige i måndagkvällens minneshögtid för terrorns offer i Köpenhamn. "Det är nödvändigt med samverkan religioner emellan, som ett svar mot terrorism och rädsla", säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Stefan Löfven mötte religiösa företrädare

11 februari 2015

Statsminister Stefan Löfven mötte nyligen representanter för de tre stora religionerna i Sverige. Det blev ett öppenhjärtligt samtal om aktuella samhällsutmaningar och hur de religiösa trossamfunden kan bidra för att möta dessa behov. Man samtalade bland annat om den senaste tidens utveckling med attacker mot religiösa grupper och byggnader.

SKR lanserar nytt material om religionsfrihet

Idag lanserar Sveriges kristna råd ett nytt undervisnings-material för grundskolan och gymnasiet om religionsfrihet. ”Det är viktigt att barn och unga får förståelse för varandras tro och att alla har rätt att utrycka sin tro”, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page