Biomedicin/Sjukvård

SKR i SvD: Konsekvenserna av surrogatmödraskap måste utredas

Justitiedepartementet presenterade på onsdagen direktiven för den utredning som riksdagen beställt om surrogatmödraskap. Diskussionen kring värderingar behöver få stor vikt i den kommande utredningen om surrogatmödraskap. Det  skriver ledare för Sveriges kristna råd på Brännpunkt, Svenska Dagbladet.

Kyrkorna om surrogatmödraskap till Justitiedepartementet

Debatten om surrogatmödraskap har varit intensiv den senaste veckan sedan Statens medicinsk-etiska råd nyligen presenterade skriften "Assisterad befruktning – etiska aspekter”. I Sveriges kristna råds referensgrupp för medicinsk-etiska frågor har frågan om surrogatmödraskap diskuterats under en längre tid. Gruppen har formulerat en skrivelse som idag når Justitiedepartementet. Gruppen består av representanter för medlemskyrkor och närstående organisationer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page