Barn och ungdom

Nationell bönedag för världens barn 1 oktober

25 september 2017

För tredje året i rad uppmanar Sveriges kristna råd Sveriges kyrkor att uppmärksamma barnens situation första söndagen i oktober. I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem.

Debatt: Otydlig utredning om barns andliga utveckling

Varken religionsfrihet eller andlig utveckling får någon närmare bearbetning i den statliga utredningen att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Det skriver Karin Wiborn och Fredrik Wenell från Sveriges kristna råd i en debattartikel i Kyrkans tidning utifrån organisationens remissvar till Socialdepartementet.

Bönedag för världens barn 2 oktober

22 september 2016

För tredje året i rad uppmärksammas internationella barndagen i Sveriges kyrkor. Sveriges kristna råd uppmuntrar alla kyrkor i Sverige att göra den första söndagen i oktober till en bönedag för barnen. I år infaller den 2 oktober och är extra aktuell eftersom en utredning föreslagit att Sverige skall göra barnkonventionen till svensk lag.

Nationell bönedag för världens barn den 4 oktober

21 september 2015

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa.

SKR lanserar nytt material om religionsfrihet

Idag lanserar Sveriges kristna råd ett nytt undervisnings-material för grundskolan och gymnasiet om religionsfrihet. ”Det är viktigt att barn och unga får förståelse för varandras tro och att alla har rätt att utrycka sin tro”, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Debatt: Gör barnkonventionen till svensk lag!

På debattplats i fredagens nummer av tidningen Dagen krävde Sveriges kristna råd att barnkonventionen skulle bli svensk lag. Och vid regeringsförklaringen som presenterades samma förmiddag av Stefan Löfvén klargjordes att barnkonventionen ska göras till svensk lag, vilket en statlig utredning sedan tidigare arbetar med.

Bönedag för världens barn 2 oktober

22 september 2014

En del kyrkor i Sverige uppmärksammar barnen i samband med den helige Mikaels dag, som i år infaller den 2 oktober. Kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen vill uppmuntra alla kyrkor till bön för världens barn den dagen eller en annan lämplig söndag denna höst, som är ett tvåfaldigt jubileumsår.

Ärkebiskopen bjöd in till möte om barn

17 november 2012

Den 16-17 november bjöd ärkebiskop Anders Wejryd in till Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012, i Uppsala. Mötet ställde frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra kan arbeta för barnets rättigheter. Mötet samlade drygt 1100 personer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page