Andlig vård inom Kriminalvården

Religionsexperter ger svar inom Kriminalvården

Idag möttes fem religionsexperter för att besvara frågor från Kriminalvården. Medarbetare inom myndigheten samt präster, pastorer, diakoner och imamer ingår i gruppen dit medarbetare kan skicka frågor.

Kriminalvården i nytt avtal med SKR

Kriminalvården har under hösten gjort en upphandling för samordningen av den andliga vården på landets häkten och anstalter. Myndigheten har nyligen tecknat ett tvåårsavtal med Sveriges kristna råd som vunnit upphandlingen.

Isolering, ovisshet och maktlöshet …

”Inget är som väntas tider” säger vi ibland, och tänker främst på den positiva förväntan och längtan som ryms inför något som ska komma. Det kan vara i väntan på ett barn, ett bröllop, en kär väns besök eller varför... Läs mer

31 svenska fängelsesjälavårdare till Australien

På lördag (19 september) inleds International Prison Chaplains` Association (IPCA) den 7:e världskonferensen för fängelsesjälavårdare i Australien. Från Sverige deltar 31 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkor och samfund som arbetar inom den andliga vården i Kriminalvården.

SKR på Aftonbladet debatt: Sveriges tider och regler i häkten är extrema

Sveriges kristna råd (SKR) skriver i dag på Aftonbladet debatt om Sveriges långa häktningstider. SKR har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page