”Ser du med onda ögon på att jag är god?”
Frågan som vingårdens ägare ställer till arbetarna i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteusevangeliets 20:e kapitel talar rakt in i en aktuell debatt nu i den pågående valrörelsen.

Är det naivt att tro på godheten, att försöka göra goda gärningar? Ja, att döma av ett inslag nyligen i SVT:s Aktuellt. Människor som försöker visa godhet kallades ”godhetsapostlar” och ”godhetsknarkare” av programledaren som undrade om det alltid är bra att vara god eller handlar det om ”naiv dumhet”? I inslaget intervjuades sedan fyra personer varav två var tydligt kritiska till godheten som livsprincip; godhet ”verkar lite vulgärt”, som en av dem sa.

Vi var nog många som tog illa vid oss och tyckte att det rimmar illa med vad vi kan läsa oss till i Bibeln och i den kristna traditionen där godheten, eller omsorgen om varandra, är ett genomgående tema. Kanske är det tydligast i texten om den yttersta domen där Jesus säger till de förvånade lärjungarna:
”Vad ni har gjort för någon av dessa som är mina bröder (och systrar), det har ni gjort för mig” (Matteusevangeliet 25:40).

Visserligen är det sant som Jesus säger i ett annat sammanhang att ”ingen är god utom Gud” (Markusevangeliet 10:18) och Martin Luther strök en gång under att goda gärningar inte gör någon till kristen, men han tillade också att ”en kristen gör goda gärningar”.

Vi är alla inneslutna i Guds godhet som vi påminns om i den älskade herdepsalmen: Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv” (Psaltaren 23:6). Detta ger oss kraft i vår kallelse att stå upp för det goda i en tid som för många är osäker.

Det är inte så att vi behöver mindre godhet. Tvärtom är det kanske en av våra viktigaste uppgifter i vår tid att stå upp för godheten. Och kanske kan detta vara ett rättesnöre när vi står där i valbåset och funderar över vilka valsedlar vi ska lägga i valkuverten: hur påverkar min röst de goda krafterna i vårt samhälle?

Låt oss påminnas om Desmond Tutus ord i psalm 782 i Svenska psalmboken:
Godhet har makt över ondskan,
kärlek nedkämpar hat,
ljuset upplyser mörkret,
livet segrar till slut.
Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek.
Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek.

Att stå upp för livets goda krafter är en del av vår kristna kallelse och därför fortsätter vi att be:
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”.

/Olle Kristenson

 

Fortsätt läsa mer från oss