Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

26 januari, 2016 kl. 09:00 - 15:30

Tisdagen den 26 januari arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Hittills har tre utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Gävle.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig som präst, pastor eller annars engagerad redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

En kort beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. En representant från Migrationsverket kommer att finnas på plats.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp. Det utgår ingen deltagaravgift men var och en bekostar själv lunchen. Resa och boende ordnar och bekostar också var och en själv. Se nedan schema med preliminärt program. Anmälan är bindande.

Anmälan sker via följande länk: http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=4910

För frågor och mer information vänligen kontakta:
Inga Johansson, Equmeniakyrkan och SKR:s arbetsgrupp, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 08-580 031 81 (allmänna frågor)
eller
Lena Blom, Uppsala stift, Svenska kyrkan, lena.blom3@svenskakyrkan.se,
018-680 754 (praktiska frågor).

Varmt välkomna!

Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp

UTBILDNINGSDAG – KONVERTITER I ASYLPROCESSEN

Program
9.00 – Ankomst och fika
9.30 – Morgonbön (Inga Johansson, Equmeniakyrkan)
9.45 – Presentation av medverkande och deltagare
10.00 – Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag (Olle Kristenson, SKR)
10.15 – Några teologiska utgångspunkter kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro (Olle Kristenson, SKR)
10.45 – Bensträckare
11.00 – Den svenska asylprocessen – en översikt (Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan)
11.30 – Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall (Bo Johansson, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar)
12.00 – Lunch
13.00 – Presentation av teologisk studie om konverteringsprocessen (Josef S., forskare, Åbo  Akademi
13.30 – Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen (Bengt Sjöberg, lärare och pastor)
15.00 – Frågor
15.30 – Avslutande bön

Moderator: Lena Blom, Uppsala stift, Svenska kyrkan

”Jag har helt andra, mycket bättre möjligheter, nu att möta konvertiter i asylprocessen än tidigare. Har fått kunskap, material och nya namn/kontakter”
Deltagare i utbildningen den 29 maj

Detaljer

Datum:
26 januari, 2016
Tid:
09:00 - 15:30
Arrangemang Kategori:

Plats

Kyrkans Hus
Floragatan 4
Sundsvall,Sverige