Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

21 september, 2016 kl. 09:00 - 16:30

Onsdagen den 21 september arrangerar Sveriges kristna råd en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Hittills har fem utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv. Denna gång ordnas utbildningen i Skellefteå.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig som präst, pastor eller annars engagerad redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

En kort beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. En representant från Migrationsverket kommer att finnas på plats.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp. Kursdagen inklusive lunch och fika är gratis. Resa och eventuellt boende ordnar och bekostar var och en själv. Se bifogat schema med preliminärt program. Anmälan är bindande.

För frågor och mer information:
Inga Johansson, Equmeniakyrkan och SKR:s arbetsgrupp, inga.johansson@equmeniakyrkan.se 08-580 031 81
Celina Falk, Älvsby folkhögskola, celina.falk@afhs.nu 070-375 29 50

Kostnad:
Kursdagen inklusive fika och lunch är gratis, men du står för resa och eventuell logi själv.

Anmälan:
Sker via länk HÄR, senast den 7 september!

Varmt välkomna!
Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp

Program:
09.00 Ankomst och fika
09.30 Morgonbön
09.45 Presentation av medverkande och deltagare.
10.00 Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag. Karin Wiborn, SKR
10.15 Några teologiska utgångspunkter kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro. Karin Wiborn, SKR.
10.45 Bensträckare
11.00 Den svenska asylprocessen – en översikt.
11.30 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall. Peter Varga Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
12.00 Lunch
13.00 Presentation av teologisk studie om konverteringsprocessen. Josef S., forskare, Åbo Akademi.
13.30 Lägesrapport Migrationsverket. Axel Andersson från Migrationsrättsenheten.
14.00 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen. Michael Williams, SKR:s Migrations- och integrationsgrupp.
15.00 Paus med fika
15.30 Panelsamtal. Medverkar gör bland annat representanter från Migrationsverket, Rådgivningsbyrån och SKR.
16.30 Avslutning

”Jag har helt andra, mycket bättre möjligheter, nu att möta konvertiter i asylprocessen än tidigare. Har fått kunskap, material och nya namn/kontakter.
Deltagare i utbildningen den 29 maj 2015 i Stockholm.

SKR

 

afhs

luleastift

Detaljer

Datum:
21 september, 2016
Tid:
09:00 - 16:30
Arrangemang Kategori:

Plats

Stiftsgården
Brännavägen 25
Skellefteå,Sverige