Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Utbildningsdag konvertiter i asylprocessen

16 november, 2015 kl. 09:30 - 16:30

Måndagen den 16 november arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Tidigare anordnade utbildningar i Stockholm och Linköping har varit mycket uppskattade. Denna gång ordnas utbildningen i Sundsvall.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig som präst, pastor eller annars engagerad redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

En närmare beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. Dagen avslutas med en paneldebatt där bl.a representanter från Migrationsverket, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt SKR deltar.

Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp.

Fika och lunch ingår i programmet. Se bifogat schema med preliminärt program. Deltagaravgiften är 200 kronor och faktureras i efterhand. Resa och boende ordnar och bekostar var och en själv. Anmälan är bindande.

Anmälan senast den 9 november: http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=4501

För frågor och mer information:
Inga Johansson, Equmeniakyrkan och SKR:s arbetsgrupp, inga.johansson@equmeniakyrkan.se, 08-580 031 81 (allmänna frågor)
eller
Inger Silfverdal, Svenska kyrkan, Härnösands stift,
inger.silfverdal@svenskakyrkan.se, 0611-254 59 (praktiska frågor)

Varmt välkomna!
/Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp

Preliminärt program:

09.30 Fika

10.00 Morgonbön

10.15 Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag (Karin Wiborn, SKR). Presentation av medverkande och deltagare

10.30 Några teologiska utgångspunkter kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro (Karin Wiborn, SKR)

11.00 Bensträckare

11.10 Den svenska asylprocessen – en översikt (Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan)

11.30 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall (Bo Johansson, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar)

12.00 Lunch

13.00 Presentation av teologisk studie om konverteringsprocessen (Josef S., forskare, Åbo Akademi)

13.30 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen (Michael Williams, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR; Bengt Sjöberg, lärare och pastor)

15.00 Paus med fika

15.30 Paneldiskussion – ”Tro och rätt – skilda världar?”
(Medverkar gör bland annat representanter från Migrationsverket, Rådgivningsbyrån, FARR och SKR)

16.30 Avslutning

Moderator: Inger Silfverdal, Stiftsdiakon i Härnösands stift, Svenska kyrkan

Detaljer

Datum:
16 november, 2015
Tid:
09:30 - 16:30
Arrangemang Kategori:

Plats

Kyrkans Hus
Floragatan 4
Sundsvall,Sverige