Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Utbildning – konvertiter i asylprocessen

29 maj, 2015

Fredagen den 29 maj arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en högaktuell utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

Denna gång ordnas utbildningen i Stockholm men ytterligare utbildningstillfällen planeras runt om i landet under hösten 2015. Preliminära platser och tider för kommande utbildningar är Linköping den 25 september och Sundsvall den 16 november.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig som präst eller pastor redskap och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen. En kort omvärldsanalys och presentation av flyktingsituationen idag kommer att ges. Svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen kommer sedan att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd.

Dagen avslutas med en paneldebatt där representanter från Migrationsverket, Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, SKR samt offentliga biträden deltar. Sveriges kristna råd står för inbjudan och programmet har planerats av Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp. Fika och lunch ingår i programmet.

Deltagaravgiften är 150 kronor och faktureras i efterhand. Resa och boende ordnar och bekostar var och en själv.

Anmälan senast 22 maj via följande länk: http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=4090
Anmälan är bindande.

För frågor och mer information vänligen kontakta:
Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan och SKR:s arbetsgrupp, sofia.sjoberg@svenskakyrkan.se, 018-169416, 073-0233276

Varmt välkomna!
Sveriges kristna råds migrations- och integrationsarbetsgrupp

Preliminärt program: 
09.00 Fika
09.20 Morgonbön
09.30 Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag (Karin Wiborn, SKR) Presentation av medverkande och deltagare.
09.45 Några teologiska utgångspunkter kring mötet med personer som vill konvertera till kristen tro (Karin Wiborn, SKR)
10.15 Paus
10.30 Flyktingsituationen i världen och i Sverige – en översikt (Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan)
11.15 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall (Bo Johansson, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar)
12.00 Lunch
13.00 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen (Michael Williams, Flyktinggruppernas Riksråd FARR)
15.00 Paus med fika
15.30 Paneldiskussion (Representanter från Migrationsverket, Rådgivningsbyrån, SKR och offentliga biträden)
16.45 Avslutning

Moderator: Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan

Detaljer

Datum:
29 maj, 2015
Arrangemang Kategori:

Plats

Ekumeniska centret
Gustavslundsvägen 18
Stockholm,16751Sverige