Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

 • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Kyrka – Polis i samverkan, grundkurs för präster, pastorer och diakoner

8 april - 10 april

En kvinnlig präst och en manlig polis sitter i varsin fåtölj och samtalar med varandra.

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Equmeniakyrkan, Pingst, Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan präster, pastorer och diakonier för att samverka med Polisen vid svåra händelser, samtalsstöd till polisanställda, meddelande av dödsbud och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter. Polismyndighetens värdegrundsdokument är grundläggande för arbetet hos Polisen.

Kurstid och plats
Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.

 • Kursperiod 1: 8-10 (11) april 2024
  Plats: Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.
  Praktik under 5 dagar.
 • Kursperiod 2: 14-16 oktober 2024
  Plats: Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.
  Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader. Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Preliminärt antagna kommer att säkerhetsklassas av Polismyndigheten. Vid godkänd säkerhetsklassning antas den sökande till utbildningen.

Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.

Ansökningshandlingar
Ladda ner ansökningshandlingar här:
2023 Ansökningshandling till grundkursen Kyrka-Polis i samverkan

Ansökan skall vara inne senast 1 november 2023. Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna-Carin Gabelic anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
Cissi Glittvik cissi@stjakob.se
Sebastian Torvald Jansson sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se

Övrig information:
PM 2022-10 Polismyndighetens Strategi för kultur och likabehandling

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – Polis i samverkan
att fastställa följande kriterier och krav för att utses till diakon/pastor/präst:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polisdiakon/pastor/präst.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polisdiakon/pastor/präst.

3) polisdiakon/pastor/präst kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket diakoner/pastorer/präster har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Detaljer

Start:
8 april
Slutar:
10 april
Arrangemang Kategori:

Plats

Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna
Ulriksdal Sörentorp
Solna,170 79Sverige
+ Google Map