Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Konvertiter i asylprocessen

21 mars, 2018 kl. 09:00 - 16:00

Uppsala stift, Betlehemskyrkan i Gävle och Sveriges kristna råd (SKR) bjuder onsdagen den 21 mars in till en högaktuell utbildning om konveriteter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster, diakoner och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Hittills har över tio utbildningar ordnats runt om i landet och responsen har varit mycket positiv.

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Denna utbildningsdag är tänkt att ge dig en vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl.

Synen på konversion varierar inom SKR:s medlemskyrkor och därför kommer dagen att inledas med en kort reflektion kring olika teologiska utgångspunkter. Fokus för denna utbildningsdag ligger dock på de gemensamma utmaningar som vi möter och hur vi som kyrkor, trots våra olika förhållningssätt, kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

En kort beskrivning av den svenska asylprocessen kommer att ges. Sedan kommer svensk utlänningslagstiftning och praxis kring konvertering i asylprocessen att presenteras. Vi kommer även att titta närmare på en del konkreta fall och dela med oss av goda råd. En representant från Migrationsverket kommer att finnas på plats.

Anmälan

Kostnad: Kostnadsfri (lättare fika ingår).
Eventuella omkostnader, till exempel resor och lunch, står varje enskild deltagare för själv. Anmälan är bindande och avbokningar senare än den 9 mars debiteras en summa om 500 kronor.

Anmälan sker via följande länk senast den 9 mars:
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=8161

Mer information

Susanna Rosenhorn, administratör Uppsala stift, susanna.rosenhorn@svenskakyrkan.se

Preliminärt program

09.00 Ankomst och fika
09.30 Morgonbön
09.45 Presentation av medverkande och deltagare
10.00 Inledning och presentation av hur SKR har arbetat med frågan tidigare och varför vi ordnar denna utbildningsdag, Björn Cedersjö, SKR
10.15 Några teologiska och pastorala perspektiv kring mötet med människor som vill konvertera till kristen tro, Björn Cedersjö, SKR
10.45 Bensträckare
11.00 Den svenska asylprocessen- en översikt, samt lägesbeskrivning Johanna Erlandsson, jurist, Migrationsverket
11.30 Svensk utlänningslag, bedömning av religiösa skäl i den svenska asylprocessen, praxis samt presentation av intygsmall, Michael Williams, SKR:s arbetsgrupp för migrations och integration
12.00 Lunch
13.00 Undervisning i kristen tro. Hur gör vi? P-O Byrskog, regional, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
13.30 Fallstudier, goda råd samt diskussion kring konvertering i olika skeden av asylprocessen, Michael Williams, SKR:s arbetsgrupp för migration och integration
15.00 Paus med fika
15.30 Frågestund, medverkar gör bland annat representanter för Migrationsverket och SKR
16.00 Avslutning

Detaljer

Datum:
21 mars, 2018
Tid:
09:00 - 16:00
Arrangemang Kategori:

Plats

Betlehemskyrkan Gävle
Waldenströmsplan 1
Gävle,

Kontaktperson

Om du har några frågor om det här evenemanget hjälper vi gärna till.

Sofia Camnerin

generalsekreterare

sofia.camnerin@skr.org