Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Gemensam utbildning för institutionssjälavårdare

15 april kl. 12:00 - 19 april kl. 13:00

ANSÖKAN TILL GEMENSAM UTBILDNING!

Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd med tjänst i Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan, Universitetskyrkan, Andlig vård i kriminalvården (Nav), Kyrka-Polis och Militärsjälavården.

Kursdatum: 15 april-19 april 2024

Plats: Stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm.

Kursavgift: 7 600 kr (enkelrum)

För dem som har arbetsgivare som inte har möjlighet att stå för kurskostnaden finns det möjlighet att söka stipendiestöd. Mer information finns här.

Ansökningstiden har gått ut. 
Information om du är antagen till utbildningen får du när ansökningstiden har gått ut, vecka 7.

Vid sen avbokning (14 dagar innan kursstart) debiteras hela kursavgiften, det gäller även för dem som har deltagaravgiften inkluderat i sin tjänst (Nav och Militärsjälavården).

Kontaktinformation:

Andlig vård i sjukvården/Sjukhuskyrkan:
Kimmo Kling: kimmo.kling@svenskakyrkan.se
Gunnel Andréasson:  gunnel.andreasson@skr.org
Margit Nærdal: margit.naerdal@skr.org

Universitetskyrkan:
Mattias Sennehed: mattias@kpu.nu
Nina Sagovinter: nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Kyrka-Polis i samverkan:
Inga Johansson: inga.johansson@equmeniakyrkan.se
Nina Sagovinter: nina.sagovinter@svenskakyrkan.se

Andlig vård i Kriminalvården – Nav:
Susanne Rodmar: susanne.rodmar@skr.org
Ulla Le Vau: ulla.le.vau@skr.org

Militärsjälavården:
Jenny Ahlén: jenny.ahlen@mil.se

Kursplan:

UTBILDNINGENS SYFTE

Syftet är att öka medarbetarnas förståelse och kompetens i sin särskilda roll inom sjukhus, universitet, kriminalvård, kyrka/polis, kyrka/arbetsliv och inom militärsjälavården, samt att stärka identiteten som medarbetare i dessa miljöer. Detta sker genom omvärldsanalys och reflektion kring yrkesidentitet och rollen som själavårdare och medarbetare i institutionsmiljön.

Syftet med att erbjuda denna utbildning gemensamt för de olika grenarna inom institutionssjälavården är bland annat att:

  • Ge möjlighet till en gemensam omvärldsanalys och teologisk reflektion.
  • Tillsammans bearbeta frågor som kommer av att vara gäst på en annan institution/arbetsplats.
  • Uppmärksamma arbetsuppgifter och teman som är gemensamma för de olika fälten och fördjupa dem tillsammans.
  • Öka kunskapen och förståelsen av vad det innebär att arbeta på en ekumenisk och i många fall mångreligiös arbetsplats.
  • Utbyta erfarenheter mellan de olika fälten.
  • Synliggöra själavården på olika samhällsinstitutioner och stärka dess dignitet

FÖLJANDE TEMA ÄR FOKUS FÖR KURSENS UTFORMNING

Yrkesidentitet: Vilken är min roll inom institutionen/på arbetsplatsen där jag verkar? Vad skiljer min yrkesidentitet från andra professioner på arbetsplatsen där jag arbetar? Vilka särskilda krav ställs jag inför som själavårdare på institutionen? Vad krävs av mig som person och hur värnar jag min integritet som människa och i min yrkesroll? Hur bemöter jag ”den andre” i respekt och öppenhet?

Institutionen: Vad utmärker den arbetsplats/den institution där jag har min uppgift? Vilken ”plats” har Andlig vård i sjukvården/ Universitetskyrkan/ Andlig vård i kriminalvården/ Kyrka-Polis/ Kyrka-Arbetsliv/ Militärsjälavården inom institutionens organisation? Vad innebär det att vara medarbetare på en annan arena än den egna, utsänd av kyrkor och trossamfund? Vilka särskilda krav ställer det på mig som medarbetare?

Omvärldsanalys: Hur ser ”sammanhanget” ut idag där vi som medarbetare har vår uppgift? Kan vi urskilja samhällstrender som påverkar institutionerna och därmed vårt arbete som själavårdare? Hur kan vi beskriva och förstå vårt samhälle idag, inte minst med tanke på skilda livstolkningar, olika religiösa trosuppfattningar och olika kulturella bakgrunder och rötter?

ARBETSFORMER

Utgångspunkten i lärandet är den kunskap och kompetens som medarbetarna redan har med sig och som de förvärvat genom sin yrkesutbildning och sina erfarenheter i kombination med den erfarenhet som finns hos kursansvariga samt förmedlas under utbildningsdagarna. En grundläggande hållning i utbildningen är därmed att uppmuntra medarbetarna att ta bruk av kunskap och tidigare erfarenheter i reflektionen kring uppgifter och situationer som delvis är nya. Samtidigt är målet att fördjupa kompetensen för arbete med själavård inom dessa specifika fält, genom föreläsningar, reflektion i grupp, litteratur och litteraturseminarier.

Kursen omfattar fem dagar samt tid för litteraturstudier inför kursen.

Vid stort antal sökande kan ett urval komma att göras. Kursledningen förbehåller sig rätten att sätta samman kursen med hänsyn till arbetsfält, yrkeskategori, kön och ålder.

 

Detaljer

Start:
15 april kl. 12:00
Slutar:
19 april kl. 13:00
Arrangemang Kategorier:
,
Arrangemang Taggar:

Plats

Stiftsgården Marielund
Stiftsgårdsvägen 21
Ekerö,Sverige
+ Google Map