Laddar Arrangemang

« Alla Arrangemang

  • Detta arrangemang har redan ägt rum.

Gåvan att finnas till

6 september, 2017 kl. 00:00 - 8 september, 2017 kl. 00:00

Gåvan att finnas till – i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det nordiska nätverket för kyrkor arbete med funktionsnedsättning. Vi utgår från Kyrkornas världsråds dokument ”The Gift of Being”.

English translation at the bottom of this page 

Bland de medverkande

Pastor och musiker Tomas Boström, stiftskonsulent Anders Hermansson, Equmeniakyrkans bitr kyrkoledare T D Sofia Camnerin och från Kyrkornas världsråd Anjeline Okola.

Kostnad

Kostnad: 1.200 kr (tillkommer kostnad för lunch, boende och resa). Förslag på hotell och vandrarhem: Hotell Best Western Svava, Radison Blue, Park Inn, Scandic och Hotell och vandrarhem Kungsängstorg (dessa förslag ligger nära tågstationen och stiftskansliet).

Anmälan

Anmälan sker längre ner på denna sida. Vi behöver din anmälan senast den 1/7 2017. Betalning sker via faktura innan konferensstart.

Program

Onsdag den 6 september
Från klockan 10.00 fika för deltagarna. 11.00 Välkommen och information om dagarna.   12.00 Lunch (var och en går till närliggande lunchrestauranger, egen kostnad) 13.30 Presentation av konferensens tema ”Gåvan att finnas till”. Panelsamtal mellan TD och teologisk sekreterare i Equmeniakyrkan Arne Fritzson och Anjeline Okola (kyrkornas världsråd, Arbetsgrupp funktionshinder). Musikinslag av pastor och musiker Tomas Boström. 15.00 Fika. 15.30 Gruppsamtal utifrån panelsamtalet och dokumentet – Hur kan dokumentet påverka vår nordiska kontext? 16.30-17.00 Vi återsamlas och delar samtalen i grupperna. 19.00 Middag på Samariterhemmet (tvärs över gatan). Andakt.

Torsdag den 7 september
09.00 Morgonbön. 09.30 Equmeniakyrkans bitr kyrkoledare T D Sofia Camnerin ”När livet stramas åt skärps blicken”. Föreläsning och möjlighet till samtal. Fika. 11.00 Hjärnkoll/Sesam. 12.00-13.30 Lunch. 13.30-17.00 Pilgrimsvandring ”Eriksleden”. Buss avgår från stiftskansliet till Tunabergskyrkan, varifrån vandringen startar. Fika ingår i vandringen. Stiftskonsulent Anders Hermansson leder vandringen som avslutas i Domkyrkan. 17.00 Kvällsgudstjänst i Domkyrkan, luthersk mässa. 19.00 Festlig middag i Katedralkaféet intill Domkyrkan. Bland annat underhållning av Domkyrkans Ungdomsmusik. Aftonbön.

Fredag den 8 september
09.00 Morgonbön. 09.30 Rapporter från de Nordiska kyrkornas arbete med funktionsnedsättning/Funktionsvariationer eller vad vi kallar oss! 11.00 Fika. 11.30 fortsättning och avslutning 12.30 Lunch.

Ladda ner (PDF)

Beskrivning: Gåvan att finnas till
Program: Gåvan att finnas till program
Program (engelska): Programme The Gift of Being

Ytterligare information

Arne Fritzon arne.fritzson@equmeniakyrkan.se tel. 073-986 16 71
Lars Hermansson lars.hermansson@pingst.se tel. 070-666 17 47
Gunnel Kjellermo gunnel.kjellermo@svenskakyrkan.se tel. 070-216 40 02 

Anmälan är nu stängd.

Välkommen!

Välkommen hälsar Sveriges kristnas råds arbetsgrupp för kyrkors arbete med funktionsnedsättning: Anders Hermansson, Gunnel Kjellermo, Arne Fritzson och Lars HermanssonIn English: The Gift of Being

Start: 2017-09-06
End: 2017-09-08
Venue: Church of Sweden Diocese Office (Uppsala)

The gift of Being – in the world, in the church, in my own life and together with my fellow human beings. Welcome to a Conference arranged by the Nordic Network for churches working with disabilities. Our starting point is the World Council of Churches´ document “The gift of Being”.

Among the participants

Pastor and musician Tomas Boström, Diocese consultant Anders Hermansson, Uniting Church in Sweden’s Vice president Sofia Camnerin and Anjeline Okola from The World Council of Churches.

Costs

Fee: 1.200 kr (plus costs for lunch, accommodation and travel). Suggested hotels and hostels are:  Hotell Best Western Svava, Radison Blue, Park Inn, Scandic and Hotel and Hostel Kungsängstorg (these are near the train station and the diocese office).

Registration

Register on this webpage. We need your registration/application no later than July 1st 2017. Payment is by invoice before the start of the conference.

Programme

Wednesday, September 6
10:00 Coffee  11:00 Welcome and information about the program. 12:00 Lunch in nearby restaurants (everyone paying for oneself). 13:30 Presentation of the conference’s theme – “The gift of Being”. Panel discussion: Arne Fritzon (PhD and Theological secretary in Uniting Church in Sweden and Anjeline Okola (World Council of Churches´ Working group on disability). Music by Tomas Boström (pastor and musician). 15:00 Coffee-break. 15:30 Group discussions on basis of the panel discussion and the document – How can the document influence our Nordic context? 16:30-17:00 Discussion 19:00 Dinner at Samariterhemmet (across the street).

Thursday, September 7
09:00 Morning prayer. 09:30 “När livet stramas åt skärps blicken”, Presentation by Sofia Camnerin (Vice president of Uniting Church in Sweden, PhD), discussion. Coffee. 11:00 Hjärnkoll/Sesam. 12:00-13:30 Lunch. 13:30-17:00 Pilgrimage “Eriksleden” (trail). Bus departs from the diocese offices to Tunaberg church where the trek starts. Refreshments will be included in the trek. Anders Hermansson (diocese consultant) leads the trek which ends in the Cathedral. 17:00 Holy Mass in the Cathedral. 19:00 Festive dinner in the Cathedral café next to the Cathedral with entertainment by the Cathedral Youth music group.

Friday, September 8
09:00 Morning prayer. 09:30 Reports from the Nordic Churches´ work with disability/functional variations or what we call ourselves! 11:00 Coffee break. 11:30 Continuation and conclusion. 12:30 Lunch

Programme (PDF:) Programme The Gift of Being

For Further Information

Arne Fritzson: arne.fritzson@equmeniakyrkan.se tel. +46 73-986 16 71
Lars Hermansson: lars.hermansson@pingst.se tel. +46 70-666 17 47
Gunnel Kjellermo: gunnel.kjellermo@svenskakyrkan.se tel. +46 70-216 40 02

Welcome!

Welcome greetings from Swedish Christian Council´s Working group churches working with Disabilities: Anders Hermansson, Gunnel Kjellermo, Arne Fritzson and Lars Hermansson.

Detaljer

Start:
6 september, 2017 kl. 00:00
Slutar:
8 september, 2017 kl. 00:00
Arrangemang Kategori:

Plats

Svenska kyrkans stiftskansli
Dragarbrunnsgatan 71
Uppsala,Sverige

Kontaktperson

Om du har några frågor om det här evenemanget hjälper vi gärna till.