Några ämnen som togs upp under de två dagarna var barns hälsa, skola och kultur. Medverkade gjorde bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson, integrationsminister Erik Ullenhag, barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, och Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström.

Under lördagen talade Anders Wejryd bland annat om Barnkonventionen och då nämnde han även Sveriges kristna råd:
”Barnkonventionen hålls högt i Sverige, men bör bli lag eftersom den då blir svårare att runda vid asylärenden, i familjerättsärenden, för sociala myndigheter i allmänhet. Det tillhör det som både Sveriges Kristna Råd och företrädare för Svenska kyrkan har framfört till ansvariga politiker…”

Fortsätt läsa mer från oss