Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd har idag valts till ny ordförande i Sveriges Kristna Råd. Anders Wejryd kommer därmed att hålla i ordförandeklubban för ett av världens bredaste nationella ekumeniska råd. Sveriges Kristna Råd består av 13 ortodoxa kyrkor, fyra lutherska kyrkor, Romersk-katolska kyrkan samt nio frikyrkosamfund.Anders Wejryd valdes till ordförande i samband med Sveriges Kristna Råds årsmöte i Betlehemskyrkan i Göteborg 25-26 april.

Ordförandeskapet i rådet cirkulerar årsvis inom Sveriges Kristna Råds presidium, som i övrigt består av Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan, F. Tikhon Lundell, präst i Serbiska ortodoxa kyrkan, och Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet. Karin Wiborn är ny ledamot i presidiet från och med årsmötet.Under årsmötet har Sveriges Kristna Råd välkomnat två nya medlemskyrkor: Pingst – Fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan. I och med detta har Sveriges Kristna Råd nått en viktig milstolpe i arbetet för kristen enhet i Sverige. I Sveriges Kristna Råd finns nu så gott som alla kristna traditioner och samfund representerade.Årsmötet har även tagit beslut om uppföljning av ”Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik”. Ett policydokument är antaget och ska nu bilda underlag för opinionsarbete och utbildning inom migration och integration. Dessutom togs beslut om Sveriges Kristna Råds verksamhetsinriktning för åren 2008-2011.I Sveriges Kristna Råd är de 27 medlemskyrkorna fördelade på fyra olika kyrkofamiljer: den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa.

Kyrkornas kallelse till kristen enhet står i centrum. Med enhetsarbetet i grunden bedrivs t ex diskussioner om teologi, olika kyrkosyn, interreligiös dialog, Påskuppropet för humanare flyktingpolitik, Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, fängelsesjälavård, arbete med missionsfrågor och med globala klimat- och rättvisefrågor.

 

Fortsätt läsa mer från oss