omslag diakonins månad 2014Bland talarna i Immanuelskyrkan fanns författarna Sanna och Hans-Erik Lindström som berättade om trettiofem år i tjänst vid diakonins sju bord. Det är också de som skrivit grundmaterialet till årets skrift. Materialet för Diakonins månad 2014 har temat ”Diakoni – mer än ord”.
-Föreningen mellan inre djup och yttre engagemang har alltid drivit oss, sade Sanna Lindström vid dagens release i Immanuelskyrkan.
– Diakonin kanske handlar mindre om vad du gjort idag och mer om på vems sida har du stått idag, sade Hans-Erik Lindström.

Den nya skriften inför Diakonins månad 2014 är en introduktion till kyrkornas sociala arbete. Skriften har tagits fram av SKR:s referensgrupp för diakoni i en process som pågått åren 2012-2014. Referensgruppens medlemmar har i olika skeden gett kommentarer och synpunkter till huvudförfattarna Sanna och Hans-Erik Lindström. Häftet har byggt vidare på skriften ”Barmhärtighet och solidaritet” som gavs ut av Sveriges kristna råd 1997.

-Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag, förklarar Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på Sveriges kristna råd.
-Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” Diakoni är praktiserad mänsklighet, fortsätter Björn Cedersjö.

-Vi vill med det här materialet uppmuntra till studier och samtal om kyrkans diakonala tjänst. Vi tror att det är hela kyrkans uppdrag som utövas såväl av många volontärer i olika sammanhang som av särskilt utbildade och avskilda människor, säger Björn.

Fotnot:
Varje år i september sätter flera kyrkor gemensamt fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad. Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

 

 

Fortsätt läsa mer från oss