Materialet för Böneveckan har förberetts av kristna studentrörelsen i Indien tillsammans med den Katolska studentfederationen och Indiens kristna råd. Huvudtexten är hämtad från profeten Mika 6:6-8, som ställer frågan hur vi ska nalkas Gud.

Under Böneveckan, 18-25 januari, är tanken är att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.
-Här kan man använda det utsända materialet. Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi, vid Sveriges kristna råd.

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom bibelns dag infaller på söndagen (20 januari) i böneveckan samarbetar Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet sedan många år.

Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet har inför 2013 bearbetat innehåll och utformat materialet på ett nytt sätt för att bättre möta behoven i det lokala sammanhanget.

Läs debatt-artikel i Dagen om Böneveckan (3/1):
Tidningen Dagen

Läs mer om Bibelsällskapet:
http://www.bibelsällskapet.se/

 

Fortsätt läsa mer från oss