I arbetet med att skapa en ny webb har fokus legat på att det ska vara enkelt för besökaren att hitta vad den söker. Detta har ställt stora krav på struktur och design.

-Nu kan vi på ett tydligare sätt presentera vad kyrkorna gör tillsammans och besökaren får nu en bättre överblick av vår verksamhet, förklarar Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på Sveriges kristna råd.

Några av nyheterna med webben är att personalen börjat blogga, samt att det nu finns tydligare beställningsmöjligheter för exempelvis böcker och skrifter.

Inför arbetet med webben har en ny grafisk profilmanual tagits fram för Sveriges kristna råd, vilket på sikt innefattar förändring av all grafisk design inom organisationen. Det handlar exempelvis om broschyrer, utställningar, visitkort och nu den nya webben. I samband med detta har logotypen fått sig en ansiktslyftning.

Arbetet med webbplatsen ingår i ett större projekt där alla webbplatser inom Sveriges kristna råd ska förnyas. Först ut var Kyrkornas globala vecka i maj månad. Idag lanseras huvudsajten och näst i följd blir Kyrka för Fairtrade och Sveriges Frikyrkosamråd som får nya webbplatser efter årsskiftet.

Välkommen till nya www.skr.org

Välkommen med dina kommentarer på den nya webben: webmaster@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss