Antje Jackelén och Daniel Alm dialogpredikade i Uppsala domkyrka om kyrkans enhet. Foto: Mikael Stjernberg.

Under domkyrkans medeltida valv samlades ikväll uppsalabor, kyrkoledare och andra ekumeniskt intresserade som deltog i en högtidlig gudstjänst med mycket sång och musik från olika kyrkotraditioner. Gudstjänsten uppmärksammade relationen mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Gudstjänstens inledningsord talade om kristenhetens splittring i Sverige. Gudstjänstfirarna fick lyssna till personliga vittnesbörd om vad ekumeniska möten betytt för deras fortsatta liv. Under gudstjänsten medverkade en ekumenisk kör och flera kyrkoledare deltog med bön och bibelläsning.

Daniel Alm och Antje Jackelén dialogpredikade utifrån en text i 2 Kungaboken (6:1-7) om det trånga huset och den tappade yxan.
– Denna text har många gånger talat till mig om utveckling och expansion utan att några relationer måste brytas, säger Daniel Alm.
Predikan avslutades med att Antje Jackelén konstaterade att vi alla har samma byggherre och ett gemensamt ansvar för skapelsen.

– Det var fantastiskt att vi i en och samma gudstjänst fick lyssna till vittnesbörd, predikan och sjunga traditionella psalmer blandat med frikyrkliga lovsånger där kapellets bönetradition mötte katedralens. Det kändes varmt och stort att se tillbaka på vår historia och samtidigt bekräfta en vilja till kristen enhet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Reformationen är inte bara en angelägenhet för lutherska kyrkor och Romersk-katolska kyrkan, utan även för alla andra kyrkor, fortsätter Karin Wiborn.
– Vi kan använda reformationsåret till att reflektera över vår bakgrund så att vi kan ta avstamp framåt.

Många av landets kyrkoledare deltog i gudstjänsten. Foto: Mikael Stjernberg.

Högtidsgudstjänsten avslutades med mingel i solskenet på domkyrkoplan. Ansvarig för gudstjänsten var Sveriges kristna råd tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling och Uppsala kristna råd.

På eftermiddagen, innan gudstjänsten i domkyrkan, hölls ett rådsmöte med anledning av reformationsåret med rubriken ”Kyrkans historia i Sverige”. Högtidsgudstjänsten och rådsmötet är en del av årskonferensen för Sveriges kristna råd då landets kyrkoledare, tillsammans med cirka hundra representanter från kristenheten möts under två dagar. Under tisdagen sker de formella årsmötesförhandlingarna.

Fortsätt läsa mer från oss