Antje Anders ärkebiskop
Anders Wejryd och Antje Jackelén. Foto: Mikael Stjernberg.

Biskopen i Lund, Antje Jackelén, vigdes idag till Svenska kyrkans ärkebiskop efter avgående Anders Wejryd. Hon är den 70:e ärkebiskopen i den svenska ärkebiskopslängden och för första gången på 850 år är ärkebiskopen i Svenska kyrkan en kvinna.

IMG_0705Det var fullsatt och både folkligt och högtidligt när biskop Antje Jackelén togs emot som Svenska kyrkans nya ärkebiskop vid gudstjänsten i Uppsala domkyrka. Bland de närvarande fanns kung Karl Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria. Dessutom fanns flera kyrkoledare på plats, liksom trossamfundsminister Stefan Attefall.

IMG_0685Antje Jackelén predikade inför den fullsatta domkyrkan om den personliga tron. Hon talade också om hur viktig ekumeniken är. Hon sade också orden ”Be för mig, såsom jag ber för er”.

Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop för den Syrisk ortodoxa kyrkan och Sveriges kristna råds ordförande, var en av flera kyrkoledare som deltog i gudstjänsten genom att läsa en bibeltext.

-Detta är en viktig dag för ekumeniken, sa Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, och hänvisade både till stämningen och till ärkebiskopens predikan.

IMG_0737
Några av de närvarande kyrkoledarna, samt trossamfundsminister Stefan Attefall.

Tidigare i veckan uttalade sig Antje, i en tidningsintervju i Dagen, om just ekumenik:
– Något som står på agendan den första tiden är ekumeniska samtal och lära känna våra medkristna i Sveriges kristna råd, den nordiska ekumeniken och Borgågemenskapen.

Fortsätt läsa mer från oss