I dagarna inleds SKR:s nya projekt inom migrationsområdet, Kunskap och engagemang. Som projektsekreterare har anställts Andreas Alexandersson. Andreas är född 1974 och har tidigare bland annat arbetat med mission och biståndsarbete i Mellanöstern.

Projektet Kunskap och engagemang är ett projekt på 11 månader som innehåller två huvuddelar, att arrangera dels en pilotutbildning för personer som vill agera följeslagare till nyanlända flyktingar eller asylsökande i deras möten med myndigheter m.m., dels konferenser med särskilt fokus på religiösa och kulturella förhållanden, etniska grupper och genderfrågor i länder varifrån många asylsökande kommer till Sverige.

Målgrupper för konferenserna är Migrationsverkets personal och yrkesverksamma jurister, men också volontärer och anställda i kyrkor och frivilligorganisationer.

Fortsätt läsa mer från oss