Dagarna har innehållit gudstjänstfirande, seminarier och sedvanliga förhandlingar för de två åren 2011 och 2012. En årligt återkommande tradition vid årsmötet är en kyrkovandring i den stad man besöker. Under onsdagskvällen hölls även en fest där Sundsvalls ekumeniska råd ansvarade för programmet med körsång och dans.

Anders Wejryd

I samband med årsmötet valdes Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd till ny ordförande i presidiet för Sveriges kristna råd under det kommande året. Han efterträdde Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Årsmötet tog också beslut om att göra ett uttalande om situationen för befolkningen i det krigsdrabbade Syrien (se nedan).
-Detta är ett oerhört drabbat folk där vi i synnerhet tänker på systrar och bröder i våra systerkyrkor som har det särskilt svårt i denna situation. Vi uppmanar våra medlemskyrkor i Sverige att särskilt bedja för fred i Syrien, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.


Uttalande om situationen i Syrien

Kyrkorna samlade i Sveriges kristna råd följer med oro hur konflikten i Syrien leder till våld och blodspillan. Dagligen dödas människor, eller får sina hem förstörda och tvingas på flykt i en osäker och farlig tillvaro. I synnerhet tänker vi på systrar och bröder i våra systerkyrkor som har det särskilt svårt i denna situation.

Sveriges kristna råd uppmanar Sveriges kristenhet till förbön för alla de drabbade, däribland de två syriska kyrkoledarna – Metropolit Yuhanna Ibrahim av Aleppo, Syrisk-ortodoxa kyrkan, och Metropolit Boulos Yazgi av Aleppo, Grekisk-ortodoxa kyrkan – som kidnappats och bortförts i samband med ett gemensamt diakonalt uppdrag i norra Syrien. Låt oss i våra böner även komma ihåg biskoparnas chaufför, som dödades i samband med kidnappningen, liksom dennes anhöriga.

Vi vädjar till alla berörda makthavare och myndigheter att göra vad som står i deras makt, för att biskoparna ska frisläppas och oskadda få återvända till sina utsatta och lidande kyrkor.

Vi vädjar till de parter som är involverade i konflikten att i allt söka den väg som leder till fred och trygghet för hela Syriens folk.

Fortsätt läsa mer från oss