Anders Arborelius katolska kyrkan årsmöte Biskop Anders Arborelius övertar ordförandeskapet från Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg.

Den nya medlemskyrkan Antiokiska ortodoxa kyrkan har sitt ursprung i det bibliska Antiokia, vilket är platsen där Jesu lärjungar för första gången fick heta kristna (Apg 11:26). Kyrkan har drygt 2.500 medlemmar i Sverige, de flesta i Södertälje. Detta är den 15:e kyrkan i den ortodoxa och österländska kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd.

Antiokiska ortodoxa kyrkan
Representanter från den nya medlemskyrkan Antiokiska ortodoxa kyrkan hälsas välkomna. 

Vid årsmötet valdes biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, till ny ordförande för det kommande året. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

-Vi lever i en tid då kristna i många länder förföljs vilket bidrar till att flera kyrkor växer i vårt land. Det är viktigt att vi visar solidaritet med andra kristna, både här hemma och ute i världen, säger tillträdande ordföranden Anders Arborelius.
– Som kyrkor behöver vi gemensamt ge ut vårt vittnesbörd och berätta om vår syn på exempelvis migration och hur vi värnar klimatet. Tillsammans behöver vi göra Jesus känd, älskad och tillbedd, fortsätter Anders.

Inom Sveriges kristna råd finns numera 26 medlemskyrkor som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer och ordförandeskapet alterneras mellan de olika kyrkofamiljerna.
– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Kyrkoledare Lasse Svensson från Equmeniakyrkan valdes till ny presidiemedlem som representant för frikyrkofamiljen. Han övertar denna roll från Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Årsmötet fattade även beslut om en ny verksamhetsinriktning för åren 2016-2020 med rubriken ”Kyrkorna tillsammans – i tro och handling”, samt fastslog ett klimatuttalande som riktar sig till både kyrkorna och den svenska regeringen.

Ortodox gudstjänstFader Misha Jaksic leder ortodox gudstjänst i Södertörnkyrkan. 

Årsmötet, som i år hölls i Södertörnkyrkan i Huddinge, inleddes på tisdagskvällen med en festkväll med bland annat sång av Södertörn gospel. Under kvällen medverkade medarbetare inom Sjukhuskyrkan, fängelsesjälavården och Universitetskyrkan som berättade om sin vardag på olika institutioner i Huddinge kommun. Den ekumeniska bredden kom under årsmötet till uttryck i en variation av andakter och mässor från de olika kyrkotraditionerna.

 

Fortsätt läsa mer från oss