Södertälje har under två dagar varit en ekumenisk mötesplats när Sveriges kristna råd (SKR) haft årskonferens. Ett 80-tal av landets kyrkoledare och representanter från kyrkorna har samlats till seminarier, förhandlingar och gemenskap. I år har Sveriges kristna råd ett särskilt fokus på de ortodoxa kyrkorna. Därför hölls årskonferensen i Södertälje som är centrum för flera av de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Som en del i programmet besöktes totalt fem kyrkor i staden, däribland S:t Afrem Syrisk-ortodoxa kyrka och S:ta Maria Antiokiska ortodoxa församling. Totalt finns 16 ortodoxa och österländska kyrkor inom Sveriges kristna råd med nästan 100 000 medlemmar.

Gruppbild årsmötet i Södertälje
Årsmötesdeltagarna samlade i S:t Afrem Syrisk ortodoxa kyrka i Södertälje. Foto: Mikael Stjernberg.

Vid SKR:s årsmöte valdes biskop Anders Arborelius, till ny ordförande för Sveriges kristna råd, för det kommande året. Han övertar ordförandeklubban från ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de olika kyrkofamiljerna.

– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, invaldes i presidiet som representant för frikyrkorna. Han ersätter kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Presidiet leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med myndigheter och regeringen. Presidiet består från och med nu av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas Syrisk-ortodoxa kyrkan och generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

– Jag ska försöka förvalta ansvaret att ingå i presidiet för SKR genom lyssnande och respekt för andras tradition men också att genom att bidra med ett pingst- och frikyrkoperspektiv, säger Daniel Alm.
– Sveriges kristna råd behövs och jag hoppas vi ska kunna vara en allt starkare röst för kristen tro och medmänsklighet, fortsätter Daniel Alm.

Vid torsdagens årsmötesförhandlingar togs bland annat beslut om att välkomna nya ledamöter i styrelsen, samtal om SKR:s omorganisation, presentation av nya skriften Människors värde och värdighet”. SKR:s verksamhetsberättelse presenterades i år genom en traditionell trycksak. Nytt för i år är att den även sammanfattas i en film.

Årskonferensen beslutade att publicera ett uttalande om sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer med en rad uppmaningar som kommer att spridas inom landet kyrkor. Uttalandet kommer att offentliggöras under nästa vecka.

Kyrkorna gjorde också ett uttalande om konvertiter i asylprocessen:

”Det har kommit till allmän kännedom att rättssäkerheten för konvertiter i asylprocessen i dagsläget inte är tillfredsställande. Årsmötet uttrycker sin oro över detta tillstånd i vårt land. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att fortsätta att uppmärksamma detta i sitt arbete med frågor om migration och integration samt att adressera frågan i sitt kommande möte med migrationsminister Morgan Johansson.”

Antalet medlemskyrkor minskar med en kyrka, från 27 till 26, då de två Etiopiska ortodoxa kyrkorna inom rådet sommaren 2018 gick samman. S:t Selasse Etiopiska Ortodoxa Tewahedo Kyrkan i Sverige uppgår nu i stiftet Etiopiska ortodoxa Tewahedo kyrkan.

Besök i den Koptiska kyrkan i Södertälje.

Årskonferensen inleddes på onsdagen med ett gemensamt seminarium tillsammans med Svenska missionsrådet med rubrik ”Mission idag – trender, spänningar och möjligheter”. Bland talarna fanns professor Kajsa Ahlstrand och professor emeritus Jan-Åke Alvarsson som gjorde en trendspaning inom svenskkyrklig och frikyrklig tradition. Diakon Margareta Fränne, Equmeniakyrkan, talade om mission ur ett lokalt perspektiv.

Fortsätt läsa mer från oss