SKR består idag av 24 medlemskyrkor och tre kyrkor med observatörsstatus. Kyrkorna fördelar sig i olika kristna traditioner, och indelas i fyra s k kyrkofamiljer – den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa.

Bredden ökar
Vid årsmötet 2006 ökar SKR bredden ytterligare, då Vineyard Norden välkomnas som medlem. Ännu bredare blir rådet 2007 när Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och Adventistsamfundet väntas bli medlemmar efter att ha varit observatörer sedan starten av SKR 1994.

Ordförandeskapet i Sveriges Kristna Råd cirkulerar årsvis inom SKRs presidium. Presidiet består av företrädare från de fyra kyrkofamiljerna. Anders Arborelius tar över ordförandeskapet efter Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Övriga presidiemedlemmar är KG Hammar, ärkebiskop i Svenska kyrkan, och Tikhon Lundell, präst i Serbiska ortodoxa kyrkan.

Aktuellt just nu
Under 2005 var SKR initiativtagare till ”Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik”. Arbetet med migration och integration fortsätter vara angeläget för kyrkorna med fortsatt opinionsbildning och utbildning.

SKR har ett långvarigt engagemang i fredsfrågor, bl a genom Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Nya följeslagare sänds ut i dagarna.

Pressinbjudan till SKRs årsmöte
Medierepresentanter är välkomna att delta i SKRs årsmötes öppna delar.

Om Anders Arborelius
Biskop Anders Arborelius är född 1949 i Schweiz av svenska föräldrar. Han växte upp i Lund och konverterade vid 20 års ålder till katolska kyrkan. Vid 22 års ålder gick han in i karmelitklostret i Norraby i Skåne. Sedan dess tillhör han denna klostergemenskap. 1979 prästvigdes han av biskop Hubertus Brandenburg. 1998 vigdes han till biskop i Stockholms katolska domkyrka av biskop Hubertus.

Fortsätt läsa mer från oss