Den 20 oktober är det dags för Kyrkornas nätverksdag kring migration och integration.
På programmet finns bland annat ett samtal mellan kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.
Det blir även föreläsningar, workshops och tid för nätverkande.
– Det känns mer angeläget än någonsin för kyrkorna i Sverige att mötas och kraftsamla kring frågor såsom demokrati, öppenhet och inkludering i migrationens spår, säger projektledare Sara Björk.

Kyrkornas årliga ekumeniska nätverksdag kring migration och integration den 20 oktober har som tema ”Tillsammans för ett öppet samhälle – demokrati, delaktighet och inkludering”. Dagen genomförs digitalt.

Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin möter kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett samtal om kyrkornas roll i det offentliga rummet. Inte minst gällande inkludering och integration.

– Jag ser fram emot ett öppet och livsnära samtal om det som hör till grundvillkoren för värdigt liv, för alla människor. Hur stärker vi tilliten? Hur säkerställer vi trossamfundens roll och bidrag? Hur skapar vi sammanhang där människor känner delaktighet och får möjlighet att bidra till det gemensammas bästa? Om integration ska lyckas måste också religion och dess utövning beaktas, säger Sofia Camnerin.

Under dagen blir det även två större föreläsningar.
Pieter Bevelander som är professor vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö universitet, kommer föreläsa om hur språk- och kunskapskrav påverkar integrationen.

Monia Benbouzid, har arbetat som politiskt förtroendevald (MP) och har en pol. mag. i internationell ekonomisk historia. Hon kommer inspirera till ett samtal om förortens röster, integration i samhälle och på arbetsmarknad samt vikten av etnisk representation i maktens alla led.

Dagen innehåller även ett stort antal valbara workshops/miniseminarier med rubriker som ”Profetisk diakoni i praktiken – exempel från storstad och glesbygd”, ”Kyrkan som rum för integration och gästfrihet”, ”Träna upp ditt civilkurage” och ”Barn på flykt flytt”.

– Det känns mer angeläget än någonsin för kyrkorna i Sverige att mötas och kraftsamla kring frågor såsom demokrati, öppenhet och inkludering i migrationens spår. Kyrkorna bär på ett stort engagemang och ansvar i dessa frågor och många längtar efter fördjupning och inspiration för att kämpa vidare, säger Sara Björk, projektledare för Kyrkornas nätverksdag kring migration och integration 2021.

Under dagen har deltagarna också olika möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Nätverksdagen arrangeras av Sveriges kristna råd tillsammans med Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda.

Pressmeddelande:
Läs pressmeddelande här.

Programmet i korthet: 
9-9.15 Välkommen och inledning
9.15-9.30 Morgonbön – Fader Misha Jaksic, ortodox ekumenisk samordnare, SKR
9.30-10.15 Föreläsning: Språk- och kunskapskrav för medborgarskap – hur påverkar detta integrationen? Pieter Bevelander, Malmö universitet
10.15-10.30 Paus
10.30- 11.15 Samtal mellan Sofia Camnerin, SKR, och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister: Kyrkornas roll i det offentliga rummet
11.15-11.20 Paus
11.20-11.35 Filmvisning: ”Framtiden bor hos oss”
11.35-12 Tala film – tala liv. Samtal och delande i mindre grupper
12-12.45 Lunch
12.45-13.30 Nätverksrum/zoompromenad
13.30-14.30 Valbara miniseminarier och workshops 1-9
Du som deltagare väljer ett av alternativen nedan. Miniseminarierna spelas in och ges möjlighet att ta del av i efterhand för samtliga deltagare.
1. Miniseminarium: Vem får vara med? Teologiska reflektioner kring delaktighet i migrationens tid
2. Miniseminarium: Brobyggare – en modell för att stärka människor som är nya i Sverige att ta plats i de demokratiska processerna
3. Workshop: Digitalt studiebesök på Bilda Gårdshuset
4. Miniseminarium: Barn på flykt flytt
5. Workshop: Ora et labora! Tro och samhällsengagemang – hänger det ihop?!
6. Workshop: Träna upp ditt civilkurage
7. Workshop: Profetisk diakoni i praktiken– exempel från storstad och glesbygd
8. Workshop: ”Människan tänker ut sin väg men stegen styrs av Herren” (Ords 16:9) – om modet våga vara troende och förebild i integrationsarbete
9. Miniseminarium: Kyrkan som rum för integration och gästfrihet
14.30-14.45 Paus
14.45-15.45 Föreläsning: #Tamakten, Monia Benbouzid (MP), pol. mag internationell ekonomisk historia
15.45-16 Avslutande ord från Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd


Fortsätt läsa mer från oss