Hösten är i antågande och med den kommer Kyrkornas globala vecka med temat ”Skapelsefred byggs inte med vapen”. Hur vill du fira den i år? Nu finns nytt material att ladda ner och beställa för att hjälpa dig i planering och genomförande.

Precis som varje år finns nya versioner av inspirationshäftet, affischen och den populära tipspromenaden. Dessutom finns ett fördjupningspaket där du för endast 30 kronor får:

– Arms for sale – At what cost? New Routes nr 3 2010 (Liv och Fredinstitutets tidskrift med fördjupning i vapenhandel)
-Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport (faktabroschyr från Kristna Fredsrörelsen, Diakonia, Svenska Freds och Amnesty)
– FRED — Detta vill kyrkorna i Sverige (en fredsdeklaration från Sveriges Kristna Råd och dess medlemskyrkor 2010)
– Fondutmaningen och Politikerutmaningen — var med och förändra!
– Böner och andakter för Kyrkornas globala vecka
– Kyrkornas globala veckas tipspromenad
– Litet skrivblock — Kyrkornas globala vecka
– Inspirationshäftet för Kyrkornas globala vecka 2009
– Inspirationshäftet för Kyrkornas globala vecka 2010

Beställ ditt material på hemsidan. Var med och fira Kyrkornas globala vecka 14-21 november!

Fortsätt läsa mer från oss