”Vår sorg är stor när kristen förkunnelse missbrukas eller vantolkas till att ge stöd åt kärlekslöshet och kränkande behandling av enskilda människor och grupper /…/ Antingen det gäller rasistiska övergrepp, vandalisering mot moskéer och judiska begravningsplatser eller kränkningar och överfall på grund av sexuell läggning” skriver kyrkoledarna i brevet.

Julbrevet är skrivet av:
Göran Zettergren, ordförande, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan
Anders Arborelius, vice ordförande, biskop i Stockholms katolska stift
K G Hammar, vice ordförande, ärkebiskop i Svenska kyrkan
Tikhon Lundell, vice ordförande, prästmunk i Serbiska ortodoxa kyrkan
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges kristna råd


Julbrevet i sin helhet:

Aldrig på stenkastarnas sida
Vi är olika som kristna. Vår grundläggande bekännelse har vi gemensamt. Bibeln läser vi tillsammans, men våra tolkningar är olika – ibland smärtsamt olika. I dessa olikheter behöver vi möta varandra i lågmälda samtal, inte i predikodueller. Särskilt gäller det alla de frågor som berör människor på djupet av deras identitet. När det handlar om mänskliga relationer behövs mycket lyssnande, respekt och ödmjukhet. Många frågor lämpar sig bättre för lyhörda samtal än för proklamationer från predikstolen.

Förkunnelsen handlar om centrum av den kristna tron, medan våra tolkningar alltid är provisoriska, tids- och personbundna. Nu i jultid påminns vi om att det är i ett barns blick vi möter denna tros centrum: En kärlek så villkorslös som ett barns kärlek. Sådan är Gud, som barnet som i julnatten delar vår utsatthet. Efter att ha sett in i, och blivit sedda av, den blicken kommer vi inte undan att möta den i varje utsatt medmänniskas ansikte.

Därför är vår sorg så stor när kristen förkunnelse missbrukas eller vantolkas till att ge stöd åt kärlekslöshet och kränkande behandling av enskilda människor och grupper. Historien är tragiskt fylld av exempel på hur mänsklig ondska givits förment religiösa motiveringar, alltifrån dödsstraff, erövringskrig och slavhandel till judeförföljelser, hedersmord och hatbrott mot homosexuella. Men den som säger sig ha ”kristna” argument för allt detta har aldrig sett in i barnets ögon, eller vågat bli sedd av dem – har missat trons centrum.

Även höga moraliska ideal kan leda fel och bort från moralens innersta motiv om de inte har sin grund i kärleken. Visst talade Jesus om trohet, men när man ville stena en äktenskaps-bryterska ställde han sig inte vid stenkastarnas sida, utan vid den dömdas. Där står han fortfarande med de hotade och stenade, antingen det gäller s.k. hedersmord eller andra, tyvärr ännu vanligare typer av våld i hem och samhälle. Antingen det gäller rasistiska övergrepp mot invandrare, vandalisering av moskéer och judiska begravningsplatser eller kränkningar och överfall på grund av sexuell läggning. Sida vid sida med de dömda mot alla som vill börja stenkastningen står han där, och där vill vi stå med honom – aldrig på stenkastarnas sida.

Med önskan om en God Jul med Fred och god vilja åt alla människor!

Sveriges kristna råds presidium i december 2005

Göran Zettergren
Ordförande
Missionsföreståndare
Svenska Missionskyrkan

Anders Arborelius
Vice ordförande
Biskop
Stockholms katolska stift

KG Hammar
Vice ordförande
Ärkebiskop
Svenska kyrkan

Tikhon Lundell
Vice ordförande
Prästmunk
Serbiska ortodoxa kyrkan

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare

Fortsätt läsa mer från oss