Uttalande/debatt

Sveriges kristna råd skriver regelbundet debattartiklar och uttalanden i frågor som rör kyrkorna i Sverige. Ofta är målgruppen politiker och andra makthavare.

debattsidan

Dessa uttalanden eller öppna brev vänder sig många gånger till ministrar i den svenska regeringen eller vänder sig mot nyckelpersoner inom medlemskyrkorna. Undertecknare är ofta presidiet inom Sveriges kristna råd. Presidiet består av en representant från varje kyrkofamilj.
Länk: Uttalande/debatt

Sveriges kristna råd fungerar som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna ger ett gemensamt svar på olika frågor och utredningar.
Länk: Remissyttranden

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page