Att arbeta på SKR

På Sveriges kristna råd finns en bred medarbetargrupp med spridda och goda kompetenser inom hela kyrksfären.

20161123_085740

Sveriges kristna råd arbetar för mångfald i medarbetargruppen, särskilt avseende ålder, kön, samfundstillhörighet och trosuttryck samt för att alla ska behandlas lika. Vi vill möjliggöra ett balanserat liv med tid för både arbete och fritid och hos oss finns en öppenhet för olika livsstilsval. Då vi representerar kyrkorna i Sverige vill vi också vara ett gott föredöme gentemot våra medlemskyrkor.

Vårt kontor ligger på Ekumeniska centret i Alvik i fräscha nyrenoverade lokaler som vi delar med flera andra kristna organisationer samt myndigheten SST. Detta underlättar för ett brett kontaktnät mellan närliggande organisationer och gemenskap över samfunds- och organisationsgränser.

På SKR finns möjlighet att delta i gemensamma andakter, gudstjänster och bönestunder i varierade former där enheten står i centrum. Övriga personalförmåner är bland annat friskvårdsbidrag.

Vi är anslutna till Arbetsgivaralliansen och har kollektivavtal med Vision (f d SKTF) och Akademikerna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page