Lediga tjänster

Sjukhuskyrkan
2018-11-07

Sjukhuspastor, SU Östra sjukhuset, Göteborg

SU Östra sjukhuset är ett av tre akutsjukhus som sedan den 1 januari 1997 utgör Sahlgrenska universitets-sjukhuset (SU), tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus. I SU ingår även...
Sjukhuskyrkan
2018-11-07

Sjukhuspastor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Sjukhuset i Mölndal är ett av tre akutsjukhus som sedan den 1 januari 1997 utgör Sahlgrenska universitets-sjukhuset (SU), tillsammans med Sahlgrenska och Östra sjukhuset. I SU ingår även Högsbo...
Sveriges kristna råd
2018-10-25

Pastorer, präster, diakoner, ordensfolk för arbete i Kriminalvården

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt 150 präster, pastorer, diakoner och ordensfolk organiserade genom Nämnden för andlig vård (NAV). De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga...
Sjukhuskyrkan
2018-10-11

Sjukhuspastor, Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar erbjuder både akutsjukvård och planerad sjukvård av hög kvalitet dygnet runt. Sjukhuset är bland de främsta i landet när det gäller tillgänglighet, kundnöjdhet och effektivitet. Antalet...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page