#Värme Stockholm

Startdatum 2018-03-08

Slutdatum 2018-03-09

Tid 00:00 - 00:00

Plats Katarina församling

Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn.

Tiderna är klockan 09.00-17.00 för dag ett och klockan 09.00-16.00 för dag två.

För mer information och anmälan till utbildningen i Stockholm:
www.skr.org/varme

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page