#Värme Lund

Startdatum 2018-02-08

Slutdatum 2018-02-09

Tid 00:00 - 00:00

Plats S:t Thomas av Aquino katolska församling

Regionala utbildningar för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller inom den ideella sektorn.

Tiderna är klockan 09.00-17.00 för dag ett och klockan 09.00-16.00 för dag två.

För mer information och anmälan till utbildningen i S:t Thomas av Aquino katolska församling i Lund: www.skr.org/varme

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page