Utbildning Institutionssjälavården 2018/2019

Startdatum 2018-11-06

Slutdatum 2019-04-04

Tid 00:00 - 00:00

Plats Stiftsgården Marielund

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården (präster, pastorer, diakoner, ordensystrar m.fl). Utbildningen är i första hand inte en själavårdsutbildning. Syftet är istället att erbjuda en fortbildning med fokus på frågor som särskilt aktualiseras inom institutionssjälavårdens olika fält och att dra nytta av erfarenhetsutbyten mellan de olika fälten.

Att hitta ett bra ord på svenska för det som på engelska benämns ”chaplaincy” är inte enkelt. I nuläget används ordet ”institutionssjälavård” för några arbetsfält som både är utmanande och spännande att arbeta inom. Arbetsfälten som i detta sammanhang innefattas i begreppet är Andlig vård inom Kriminalvården, Kyrka–Arbetsliv, Kyrka–Polis, Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Arbetet inom dessa fält sker ekumeniskt och medarbetarna representerar olika kyrkor och samfund.

Arbetsfälten knyter an till skilda delar av samhället och till olika livssituationer för medmänniskor, men det finns ändå många gemensamma nämnare. Huvuddelen av arbetet är förlagt till arenor utanför kyrkornas väggar. Som medarbetare hamnar man mitt i flödet av tankar, åsikter och samhällstrender, de djupnande samtalen blir många och ofta rör sig samtalen i gränsland av skiftande slag.

Kursdatum

6-8 november 2018
2-4 april 2019

Kursavgift

Kursavgiften är 6.400 kronor för hela kursen och inkluderar boende och mat. Kostnaden hanteras olika inom de olika fälten. Se respektive fälts faktaruta i broschyren. Sista anmälningsdag: 15 september 2018. Anmälan sker via formuläret nedan. Anmälan är bindande.

Stipendium

Det finns möjlighet att söka stipendium för deltagare i den gemensamma utbildningen: Stipendium Gemensam utbildning

Mer information

Ladda ner broschyr för mer information: SKR Gemensam utbildning

Anmälan utbildning Institutionssjälavården 2018/2019

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page