Själavård bland sjuka i hemmiljö

Startdatum 2017-11-14

Slutdatum 2017-11-15

Tid 00:00 - 00:00

Plats Sveriges kristna råd

Och ni besökte mig …
– En utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig … 

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.

Kursen ges i två steg på tre platser

Härnösand 14-15 november 2017 & 6 februari 2018
Stockholm 15-16 november 2017 & 7 februari 2018
Jönköping
16-17 november 2017 & 8 februari 2018

Mer information kommer under våren med uppgifter om kurskostnad och anmälan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page