Kyrka-Polis i Samverkan

Startdatum 2018-03-12

Slutdatum 2018-03-15

Tid Hela dagen

Plats Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna

Utbildningsmål

Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats

Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.

Kursperiod 1: 12-15 mars 2018 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.
Praktik under fem dagar.

Kursperiod 2: 15-18 oktober 2018 på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.

Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande

Präst/pastor/diakon som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet. Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.

Ansökan

Ansökningshandlingar: Ansökan kyrka polis 2018
Ansökan skall vara inne senast 31 januari 2018. Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar

Equmeniakyrkan: Lotta Thordson, 0709-75 75 19
Svenska kyrkan: Monika Oscarsson, 018-16 98 39
Stockholms katolska stift: Sebastian Torvald Jansson, sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se
Polismyndigheten: HR, Mikael Ahola, 0725-86 25 40

Syfte

*) Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60:

Kyrka – polis i samverkan att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page