Sveriges kristna råd

3 november

Den svenska ekumeniska helgen

Under allhelgonahelgen inbjuder Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan till en ekumenisk helg i Uppsala för att bland annat uppmärksamma att det i år är 50 år sedan Kyrkornas...
Uppsala domkyrka, Uppsala
8 november

Värme-kurs Luleå

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Missionkyrkan, Luleå
14 november

Att skapa skydd genom närvaro

Att skapa skydd genom närvaro - erfarenheter, lärdomar, utmaningar, möjligheter Varmt välkomna till en förmiddag för fördjupad kunskap och praktisk reflektion kring metoden internationell medföljning! Internationell medföljning är en ickevåldsmetod som...
Ekumeniska centret, Stockholm
21 november

Temadag om Psykisk ohälsa

Temadag om Psykisk ohälsa och hur vi möter den i våra församlingsmiljöer. Anställda inom Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa i Fjällstugan, Jönköping.  Även...
Fjällstugan, Jönköping
6 december

Värme-kurs Helsingborg

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Maria församling, Helsingborg
17 januari

Värme-kurs Västerås

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Kyrkbacksgården, Västerås
31 januari

Kyrka-funktionshinder: "Vår Gud bär sår"

Den 31 januari hälsar SKR:s arbetsgrupp kyrka-funktionshinder välkommen till en nätverksträff med tema "Vår Gud bär sår". Program 09.30 - Andakt, Susanne Rappman (biskop, Svenska kyrkan) 09.45 - Inledning med avstamp i Gåvan att finnas till och...
Ekumeniska centret, Stockholm
15 februari

Värme-kurs Örnsköldsvik

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn eller för dig som vill lära dig mer om...
Elimkyrkan, Örnsköldsvik
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page