Årskonferens

Startdatum 2018-05-16

Slutdatum 2018-05-17

Tid Hela dagen

Plats Europaporten, Malmö Pingstförsamling

Gemensam årskonferens för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet.

Om konferensen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen – kan inte uppnås utan religions- och övertygelsefrihet! Men religion är ofta även en grund för förtryck och uteslutning. Vilken roll har vi som kyrkor och trosbaserade organisationer för att förvandla denna situation till att främja fred, både i Sverige och i vårt arbete utomlands? Vi kommer att höra historier om förtryck och hopp, reflektera över vår roll och vårt bidrag, hitta inspiration från andra som leder vägen och söka hur vi, genom att främja frihet för religion och övertygelse, kan bidra till mer fredliga och inkluderande samhällen!

Preliminärt program
16 maj

12.00 (ca) Ankomst Malmö
12.30 Lunch
14.00 Inledningsandakt
14.30 Seminariepass
16.30 Reflekterande vandring som avslutas med ekumenisk gudstjänst
19.30 Middag

17 maj

08.30 Morgonandakt
09.00 Beredande årsmöte
12.00 Lunch
13.30-14.45 Seminariepass
14.50-15.20 Avslutande andakt

Anmälan/boende

Deltagaravgiften är 500 kronor och anmälan ska ske senast den 30 april (nedan). Var och en bokar och bekostar sitt boende själv. Det finns ett antal förbokade rum på Good Morning Hotel. Enkelrum 850 kr/natt, dubbelrum 950 kr/natt. För att garantera pris och plats boka senast 16 april via malmo@gmorninghotels.se eller 040-672 85 70, ange bokningskod ”Årskonferens 2018”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page