Bönekalender

Bön är ett sätt att tala med Gud och är en viktig del i den kristna tron. Här har vi samlat en rad ekumeniska böneinitiativ som inträffar årligen.

Foto: Royne Mercurio /IKON

Foto: Royne Mercurio /IKON

Januari

Böneveckan för kristen enhet infaller alltid 18-25 januari och samordnas i Sverige av Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet. Böneveckan firas samtidigt i cirka 75 länder.
Läs mer: Böneveckan

Februari

Universitetskyrkor över hela världen uppmärksammar Universal day of Prayer for students som infaller i mitten av februari.
Läs mer: x

Mars

I Sveriges samordnas Världsbönedagen av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd som firas första fredagen i mars varje år.
Läs mer: Världsbönedagen

Maj/Juni

Pingstbönen är ett lokalt initiavit från Varberg som vuxit och blivit en nationell angelägenhet med bön från Kristi himmelfärdsdag till och med Pingstdagen.
Läs mer: Pingstbönen

Juni

Nationaldagsbönen den 6 juni genomförs i alla kommuner i Sverige och samordnas av Sverigebönen som är ett allkristet nätverk.
Läs mer: Nationaldagsbönen

Augusti

Världsbönedag för fängelsesjälavård inträffar 25 augusti vilket är samma dag år efter år.
Läs mer: http://www.ipcaeurope.org/ipcaeurope/dokument/2016_GDP_SWE.pdf

September

Internationella böndagen för fred firas årligen den 21 september. Denna dag sammanfaller även med den av FN:s utlysta internationella dagen för global vapenvila och ickevåld.
Läs mer: Internationella böndagen för fred

September

Världsveckan för fred i Palestina och Israel är ett initiativ från Kyrkornas världsråd.
Läs mer: Världsveckan för fred i Palestina och Israel

September/Oktober

Skapelsetid infaller 1 september till andra söndagen i oktober.
Läs mer: Skapelsetid

Oktober

Nationell bönedag för världens barn uppmärksammas första måndagen i oktober som är den internationella barndagen. Bönen samordnas av Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen och Sveriges kristna råd.
Läs mer: Nationell bönedag för världens barn


Hela året

Kyrkorna världsråds ekumeniska bönekalender med nya bönämnen varje vecka.
Läs mer: Ekumenisk bönekalender

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
Läs mer: https://sverigebonen.se/

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page