Blogg

Den tillfälliga lagen kan inte göras permanent

10 oktober 2018

I torsdags, den 4 oktober, hölls ett väldigt viktigt seminarium i riksdagen. Två oerhört intressanta rapporter presenterades; en om ”de juridiska riskerna med att förlänga Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, framtagen av Rådgivningsbyrån för... Läs mer

”Viktigt att återberätta och minnas för att inte göra om misstag”

27 september 2018

I min bokhylla står en bok som kom ut 1998, beställd av regeringen som en del av Levande historia, då ett projekt som bland annat resulterade i myndigheten Forum för levande historia. Boken heter … om detta må ni berätta... Läs mer

”Vi ber för att ta ansvar i den värld som Gud älskar”

19 september 2018

Det var säkert kallt i vattnet, kanske sju-åtta grader. I skydd av kvällsmörkret döps fem personer i Kattegatt. Det är ett av de första baptistdopen i Sverige. Det är den 21 september 1848, alltså 170 år sedan. De som döps... Läs mer

Låt oss be tillsammans för vårt land!

11 september 2018

När Sveriges kristna råds styrelse möttes till sammanträde dagen efter valet var det naturligt att inleda dagen med en bön för vårt land och våra folkvalda. Under sammanträdets gång föddes idén att formulera en bön och uppmana kyrkor, församlingar och... Läs mer

För Gud är de fattigaste de mest betydelsefulla

5 september 2018

I valrörelsen har det talats en del om rättigheter och skyldigheter, det ska vara lika för alla. Och det är lätt att hålla med. Det låter så fint att alla människor har samma möjligheter. Men samtidigt vet vi att det... Läs mer

En människa utanför sitt eget land

30 augusti 2018

I söndags hörde många av oss en predikan om den barmhärtige samariern. Jesus berättar om en samarier på resa mellan Jerusalem och Jeriko, alltså utanför det område som var hans hemtrakter. När han möter en överfallen man tar han sig... Läs mer

Att stå upp för godheten

24 augusti 2018

”Ser du med onda ögon på att jag är god?” Frågan som vingårdens ägare ställer till arbetarna i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteusevangeliets 20:e kapitel talar rakt in i en aktuell debatt nu i den pågående valrörelsen. Är det... Läs mer

”Vi behöver be för en valrörelse som bygger förtroende mellan människor”

16 augusti 2018

På tröskeln till intåget i det förlovade landet, som också är den stund då Mose får lägga ned sin ledarstav för den eviga vilan, talar Gud till Mose; ”Jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har... Läs mer