Aktuellt

Kyrkornas globala vecka – tema i SR:s morgonandakter

15 november 2018

På söndag inleds Kyrkornas globala vecka som arrangeras för trettonde året i följd. I år uppmärksammar Sveriges Radio detta genom att sända morgonandakter utifrån årets tema ”Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”. De som medverkar i andakterna representerar olika kyrkotraditioner och finns alla med i styrelsen för Sveriges kristna råd.

Se, jag gör allting nytt – Kyrkans globala ansvar i centrum under den ekumeniska helgen i Uppsala

4 november 2018

Under allhelgonahelgen samlades människor från olika kyrkor inom Sveriges kristna råd tillsammans med Kyrkornas världsråd till en jubileumshelg som avslutades med en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala. ”Se jag gör allting nytt!” var temat för Kyrkornas världsråds generalförsamling som hölls i Uppsala 1968. Idag, 50 år senare, var temat det samma.

Kyrkans utmaning i fokus under ekumenisk helg i Uppsala

18 oktober 2018

Under allhelgonahelgen inbjuder Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan till en ekumenisk helg i Uppsala med ett tiotal seminarier och högtidsgudstjänst. Helgen uppmärksammar att det är 50 år sedan Kyrkornas världsråds generalförsamling hölls i Uppsala. Helgen kommer att belysa kyrkans uppdrag idag i en värld som behöver sammanhållning och medmänsklighet.

Kyrkoledare om betydelsen av söndagens bön för politiker

14 september 2018

På söndag kommer den gemensamt formulerade bönen för förtroendevalda att uppmärksammas i många av landets kyrkor. Kyrkoledare uppmanar till bön för Sverige med anledning av valresultatet.

Kyrkorna utlyser gemensam bön för Sverige

10 september 2018

Idag samlas styrelsen för Sveriges kristna råd. Med anledning av valresultatet konstaterar styrelsen att det finns anledning att glädjas åt den demokratiska delaktigheten i landet och ett högt valdeltagande. Samtidigt ser styrelsen en stor osäkerhet i en krävande situation.

SKR på DN debatt: ”Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt”

29 augusti 2018

”Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle”. Det skriver Sveriges kristna råd på DN debatt tillsammans med ytterligare tio samfund och civilsamhällesorganisationer.

Kyrkorna ger redskap om äldres psykiska ohälsa

24 augusti 2018

Temat för Diakonins månad 2018 är Äldres psykiska ohälsa. Det är kyrkorna som gemensamt tagit fram ett material om mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa.

Kyrkliga ledare uppmanar till ansvar för skapelsen

16 augusti 2018

Under september månad fram till och med andra söndagen i oktober uppmanar kyrkliga ledare i världen kyrkorna och kyrkornas folk att särskilt ta sitt ansvar för Guds skapelse. Detta sammanfaller med Skapelsetid som är ett gemensamt engagemang för miljön bland europas kyrkor.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page