Aktuellt

Migrationsverket medger onödigt detaljerade frågor om kristendomen

15 januari 2018

Migrationsverket har gjort en tematisk kvalitetsuppföljning av utredningsmetodik i ärenden där konversion åberopas. Genomgången av asylärenden som rör kristna konvertiter visar att myndigheten i två av 28 fall ställt onödigt detaljerade frågor. Denna uppföljning är ett resultat av det öppna brev som Sveriges kristna råd skrev till Migrationsverket den 24 maj.

Karibiens kristna inspirerar årets Bönevecka

11 januari 2018

Varje år infaller ”Böneveckan för kristen enhet” 18-25 januari. I år inspireras veckan av kristna i Karibien. På många orter går man över samfundsgränserna och håller gemensamma gudstjänster med fokus på bön och bibelläsning. Detta sker samtidigt över hela världen då kristna i 75 länder går samman.

Kyrkorna återupprepar Juluppropets krav

Denna vecka är det ett år sedan landets kyrkor lanserade ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. Årsdagen uppmärksammas genom en unik sampublicering i sju kristna tidningar med en text från landets kyrkoledare med tre uppmaningar till regeringen.

Debatt om Agenda 2030: ”Sverige är inte bäst i klassen”

Sveriges kristna råd skriver i Altinget tillsammans med 18 andra organisationer med budskap till Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin där vi uppmanar dem att höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030.

Alice Bah Kuhnke firade SKR 25 år

7 december 2017

Nu i december är det 25 år sedan Sveriges kristna råd bildades. Under torsdagen firades detta med tårtkalas på Ekumeniska centret i Alvik tillsammans med ett 125-tal styrelsemedlemmar, kyrkoledare, personal, tidigare medarbetare och närstående. Även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i firandet.

SKR i Aftonbladet: ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen”

Sverige har godkänt det ökat stöd till Libyen trots full vetskap om att migranter utsätts tortyr och sexuellt våld. Det skriver tio organisationer, däribland Sveriges kristna råd, på Aftonbladet debatt.

Kyrkoledare i SvD: Sveriges asyllagstiftning fortfarande på EU:s miniminivå

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver på debattplats i Svenska dagbladet om svensk migrationspolitik och kommenterar måndagens regeringsuppgörelse. Kyrkoledarna återupprepar Juluppropets tre krav till regeringen för en human migrationspolitik. Undertecknare av artikeln är Anders Arborelius, Dioscoros Benyamin Atas, Antje Jackelén, Lasse Svensson och Karin Wiborn.

Religionsexperter ger svar inom Kriminalvården

Idag möttes fem religionsexperter för att besvara frågor från Kriminalvården. Medarbetare inom myndigheten samt präster, pastorer, diakoner och imamer ingår i gruppen dit medarbetare kan skicka frågor.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page