agnes”Min öppna bön är att vi ska gå framåt tillsammans under de närmaste åren, trots våra olikheter som kan att splittra oss.” sade hon direkt efter valet. Hon hoppas också att Kyrkornas världsråd kommer att fortsätta en trygg plats: ”För alla som kan komma och dela sina förhoppningar, ambitioner och visioner, och profetisk röst”,

Agnes Abuom har varit aktiv i den omfattande förnyelse av Kyrkornas världsråd som ägt rum de senaste åren. Hennes insats beskrivs som både djärv och betydelsefull.  Hon har tagit många strider som handlat om att göra världsorganisationen mera knutet till kyrkornas och människors verklighet. Hon beskrivs som en både varm och analytisk person.

Agnes Abuom har många kontakter till Sverige dit hon flydde i slutet av 1982 i samband med en misslyckad militär statskupp i Kenya. Säkerheten skärptes i landet och tidningen där hon arbetade stängdes. I Sverige började hon studera missionsvetenskap och disputerade i Uppsala på en uppmärksammad och modig avhandling om Kenyas kristna råd, ”The Role of Non-Governmental Organizations in Development”.

Därefter arbetade hon en tid i Kyrkornas världsråd innan hon återvände till Kenya där hon spelat en framträdande roll i arbetet på en ny konstitution. Hon var Afrika-president för Kyrkornas Världsråd 1999-2006. I Kenya leder hon nu konsult- och utvärderingsorganisationen TAABCO och har ofta varit anlitad för konsult- och utvärderingsuppdrag av bland annat Sida, PMU, SMR och Svenska kyrkan.

-Agnes  är en skarp och visionär ledare som har en stor förmåga att både lyssna och driva processer framåt, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.
-Hennes ekumeniska engagemang är gediget och långvarigt och hon har ett stort förtroende i den ekumeniska rörelsen. Att hon har en speciell relation till Sverige är förstås roligt. I över 20 år har hon jobbat med Svenska missionsrådet i olika processer, fortsätter Eva Christina Nilsson.

 

Fortsätt läsa mer från oss