Familjer som splittrats måste få återförenas, även om en eller flera i familjen inte äger ett pass. För att detta ska bli verklighet krävs en lagändring, som enligt migrationsminister Tobias Billström (M) och Maria Ferm från Miljöpartiet är på gång.

Arbetet med lagen måste dock gå fort, och många viktiga punkter beaktas. Kyrkornas globala vecka lanserar därför kampanjen ”Brev till Billström och Ferm” som kräver genomtänkta och skyndsamma åtgärder. Beskedet från Billström och Ferm är att anhöriga från exempelvis Somalia ska kunna få komma till Sverige och återförenas med sina släktingar även om det saknas dokument som visar släktskap.
– Genom denna uppgörelse har många återfått hoppet. Sverige får inte svika alla de människor som nu hoppas på att snart kunna återförenas med sina familjer, säger Lennart Molin som är tillförordnad generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd.

Förändringen är finansierad och första juli 2012 ska den sjösättas, men själva lagförslaget och dess innehåll har ännu inte presenterats. Därför kvarstår många frågor. Flera viktiga punkter måste beaktas när lagförslaget nu formuleras. Bland annat måste icke-biologiska barn inkluderas i uppgörelsen, så att inte alla de barn som förlorat sina föräldrar och nu tas om hand av nära släktingar överges. Kampanjen uppmanar Billström och Ferm att agera skyndsamt. Första juli 2012 är mycket långt bort för familjer som lever åtskilda, med mycket stor oro för de familjemedlemmar som ännu befinner sig i en otrygg tillvaro.

Kyrkornas globala vecka infaller 13-20 november och arrangeras av Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, The Life & Peace Institute, PMU, Svenska Kyrkans Unga, Studieförbundet Bilda och Sensus Studieförbund.

Fortsätt läsa mer från oss