ett ekumeniskt upprop bildMötet antog ett gemensamt upprop – An Ecumenical Call to Just Peace. Uppropet finns översatt till svenska. Dokumentet ger en teologisk grund för kristet fredsarbete, talar om de utmaningar och hot som finns och ger signaler om vad en rättfärdig/rättvis fred skulle kunna innebära i samhället, med jorden, på marknaden och mellan folken. Nu finns en studieplan till Uppropet, som kan användas i olika studiegrupper.

Fortsätt läsa mer från oss