Delar av styrelsen vid sammanträdet i förra veckan. Foto: Mikael Stjernberg.
Delar av styrelsen vid sammanträdet på Kyrkokansliet i Uppsala. Foto: Mikael Stjernberg.

– Det är roligt med den bredd som finns på ansökningarna i år, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd.
– Liksom förra året hade vi ovanligt mycket pengar att fördela och ändå kan vi inte stödja alla goda initiativ. Spännvidden är stor och vi ger bidrag till forskning på hög nivå, berättar Olle Kristenson.

Bland annat får Unni Franck stöd till en materialinsamling till en jubileumsbok inför flygplatsprästernas 50-års jubileum som äger rum nästa år.
– Styrelsen pekade på att flygplatsprästerna har en viktig funktion, inte minst mot bakgrund av attentatet som nyligen ägde rum på Bryssels flygplats, säger Olle Kristenson.

Vidare får tre studenter vid Sankt Ignatios andliga akademi stöd till att göra en fältstudie i Ukraina med rubriken ”De ortodoxa och katolska kyrkornas roll för fred och försoning i Ukraina”. Tio personer får stöd för att kunna delta i olika konferenser och seminarier. En av dessa är Sofia Nordin som kommer att delta i seminariet ”Youth engagement, religion and violence” som är en interreligiös konferens i Egypten.

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Styrelsen som möts en gång per år är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som ordförande.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier.

_________________________________________________________

Sammanställning av stipendier ur Nathans Söderbloms minnesfond 2016:

Organisationsanslag
Kyrkornas Världsråd, arbete med dokumentet The Church: Towards a Common Vision.
Kristna Fredsrörelsen, skydd av människorättsförsvarare i Chiapas, Mexiko.
Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av Sverige och Skandinavien, anordnande av ett seminarium om ekumenisk dialog för präster och prästkandidater.
Wm.B. Eerdmans Publishing Co, översättning av Jonas Jonsons biografi av Nathan Söderblom.

Stipendier
Klas Hansson, forskning: Makt, kyrka och politik.
Elisabet Lindow, forskning: Vuxendop-paraxis och vuxeninitiation i katekumenatet.
Arne Olsson, forskning: Försoningsstrategier i brytningstider.
Jennifer Nyström, fältstudie: Paulus tolkad: Bibel och teologi i ekumenikens Jerusalem.
Elisabeth Marianne Olsson, fältstudie: De ortodoxa och katolska kyrkornas roll för fred och försoning i Ukraina
Oksana Kormylo, fältstudie: De ortodoxa och katolska kyrkornas roll för fred och försoning i Ukraina.
Semse Poli, fältstudie: De ortodoxa och katolska kyrkornas roll för fred och försoning i Ukraina.
Sofia Nordin, studieår vid Near East School of Theology i Beirut.
Jan Simon Hallonsten, utbytesår vi Boston College.

Materialinsamling, bokprojekt m.m.
Lars Sjöberg, fotoprojekt: Visuellt Synaxarium.
Unni Franck, materialinsamling till en jubileumsbok inför flygplatsprästernas 50-års jubileum 2017.
Anna-Karin Hammar, materialinsamling: ickevåldsstrategier i Israel/Palestinakonflikten.

Konferenser, seminarier mm
Andreas Holmberg, konferenser med nätverket Ecclesiology and Ethnography Network.
Hans Kvarnström, internationell studentprästkonferens i Australien.
Maria Rengård Sivertsson, internationell studentprästkonferens i Australien.
Johannes Zeiler, missionsvetenskaplig konferens i Sydkorea.
Nausikaa Haupt, kyrkorättskonferens i Cardiff.
Daniel Gustafsson, A Transforming Vision: Knowing and Loving the Triune God, ekumenisk, teologisk konferens i Oxford.
Maria Dufberg, 50 Years of International Lutheran/Roman Catholic Dialogue: Assessment and Outlook, ekumenisk konferens i Strasbourg.
Sofia Nordin, Youth Engagement, Religion and Violence, interreligiös konferens i Egypten.
Stig Axelsson, seminarium i Bossey.
Anna Tronêt, kyrkorättskonferens i Cardiff samt kyrkorättssymposium i Rom.

Studieresor och liknande
Rikard Holst, studieresa till Sydafrika med Akademi för ledarskap och Teologi.
Mats Carlsson, studieresa till Ecuador.
Eskil Svensson, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Gabriella Olsson, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Elvira Nyman, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Jennifer Alfredsson, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Emelina Boman, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Elin Johansson, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Rafaela Wilnerzon Thörn, studieresa med Kaggeholms folkhögskola till Tanzania.
Johannes Zeiler, studieresa med högre seminariet i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, till Peradeniya-universitetet i Kandy, Sri Lanka.
Julia Kuhlin, studieresa med högre seminariet i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, till Peradeniya-universitetet i Kandy, Sri Lanka.
Anita Yadala Suneson, studieresa med högre seminariet i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, till Peradeniya-universitetet i Kandy, Sri Lanka.
Rebecca Loder-Neuhold, studieresa med högre seminariet i missionsvetenskap vid Uppsala universitet, till Peradeniya-universitetet i Kandy, Sri Lanka.
Margareta Emrén, Focolarerörelsens internationella ungdomsläger i Holland.
Mari Shabo, Focolarerörelsens internationella ungdomsläger i Holland.

Fortsätt läsa mer från oss