Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier som är relevanta för den ekumeniska rörelsen. Foto: Mikael Stjernberg.

– Det finns en stor bredd på ansökningarna i år, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd.
– Liksom förra året hade vi ovanligt mycket pengar att fördela och ändå kan vi inte stödja alla goda initiativ. Spännvidden är stor och vi ger bidrag till forskning på hög nivå, berättar Olle Kristenson.

Bland annat får Johan Sundeen, universitetslektor vid Högskolan i Borås, stöd för att åka till det tyska riksarkivet i Koblenz för att genomföra arkivstudier om Birger Forells gärningar. Birger Forell var en svensk präst som engagerade sig för flyktingar, förföljda, fördrivna och krigsfångar under och efter andra världskriget.

Flera av ansökningarna handlar om att delta i olika konferenser, bland annat får 29 personer stöd att delta i en ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare i England. Vidare får sex studenter stöd för att delta vid GETI-konferensen i maj som vänder sig till unga teologer. Konferensen i Berlin är ett ekumeniskt-teologiskt initiativ för utbildning och möte för teologiska studenter från hela världen. Det konkreta mötet och gemensamma studier kommer att bidra till ett europeiskt kontaktnät och stärker relationen mellan traditionella europeiska kyrkor och migrationskyrkor.

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier som är relevanta för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Styrelsen möts en gång per år och är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som ordförande.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier. Nästa tillfälle att ansökan till fonden är senast den 28 februari 2018.

Mer om stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond:
https://www.skr.org/verksamheter/ovrig-verksamhet/nathan-soderbloms-minnesfond/

Sammanställning av stipendier ur Nathans Söderbloms minnesfond 2017:

Organisationsanslag:
Kyrkornas Världsråd, Arbete med dokumentet The Church: Towards a Common Vision
Kristna Fredsrörelsen, Skydd av människorättsförsvarare i Mexiko och Guatemala

Forskningsstipendier:
Ulrica Söderlind
, Tryckningsbidrag: Mat och religion i en multireligiös stad
Johan Sundeen, Arkivforskning rörande Birger Forell
Sebastian Selvén, Avh. om bibelanvändning inom judisk och kristen gudstjänst
Jonas Jonson, Biografi om Svenska kyrkans missionsarbete under 1900-talet
Sabina Koij, Deltagande konferenser om kristen tradition och religionens roll idag
Sune Fahlgren, Ekumenisk forskningskonferens på Cypern
Anneli Winell, Ekumenisk forskningskonferens på Cypern

Konferensen, seminarier, workshops:
Ruben Johansson, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Stefan Nordström, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Ulla Schönberg-Berfenfeldt, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Magnus Hedqvist, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Ingela Freed, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Bo Hultgren, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Anders Elfström, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Ulla Le Vau, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Lennart Henriksson, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Mats Carlsson, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Bengt Ekelund, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Waldemar Sjögren, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Britt Sylvén, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Lena Karlsson, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Cecilia Hellström, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Tobias Westh, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Annwor Haglund, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Dan Westin, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Lacra von Schedvin, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Jacob Kasselia, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Regine Sakowski, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Ann-Kristin Vallius, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Maria Flink, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Annastina Jönsson, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Anders Julander, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Blazo Kozarski, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Jalel Ayeb, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Peter Forsberg, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Anita Waernqvist, Ekumenisk konferens för fängelsesjälavårdare
Simon Hallonsten, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Gustav Fransson, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Amanda Erlansson, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Rasmus Ljungberg, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Maria Gruber Wikström, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Amanda Nyberg, GETI´17 Internationell ekumenisk studentkonferens
Antonia Wurzer, Interkonfessionell Ordenskongress i Würzburg, Tyskland
Bengt Valdermarsson, Konferens och studieresa till Ghana
Margareta Emrén, Ekumenisk konferens med Focolarerörelsen
Patrick van Bladel, Ekumenisk konferens med Focolarerörelsen
Peter Grimheden, Ekumenisk konferens med Focolarerörelsen
Juan Manuel Maria Segreti, Ekumenisk konferens med Focolarerörelsen
Birgit Johansson, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Anneli Sandberg, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Susanne Dahl, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Ingalill Dahlgren Nyberg, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Mattias Hjalmarsson, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Anna-Stina Nyström, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Jakob Dalnert, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Karin Borg, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Maria Rengård Sivertsson, Ekumenisk konferens för studentpastorer
Johannes Witkowsky Bengtsson, Ekumenisk konferens om reformationen i Costa Rica
Anna Ljung, Internationell konferens om receptiv ekumenik
Sara Gehlin, Internationell konferens om receptiv ekumenik
Nausikaa Haupt, Internationell konferens om receptiv ekumenik
Inger-Johanne Larsson, Konferens om palliativ vård
Anna Myrén, Deltagande i konferensen God, History and the Incarnation
Esther Kazen, Världsbönedagens internationella konferens
Lennart Renöfelt, Deltagande i workshop och studieresa kring klimaträttvisa
Berit Bornecrantz Dias, Internationell konferens kopplat till reformationsminnet

Studieresor:
Lena Ullman
, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Gunnel Borgegård, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Ulla Olovsson, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Morton Narrowe, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Kaj Engelhart,Studieresa till Berlin och Wittenberg
Madeleine Fredell, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Anne Slotte, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Hans Hembert, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Annabelle Gyllenspetz, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Lars Söderholm, Studieresa till Berlin och Wittenberg
Ewa Lindqvist Hotz, Delegationsresa med SKR till Indien och Burma och Myanmar

Materialinsamling och tryckkostnadsbidrag:
Katrin Åmell, Tryckbidrag för boken Dominikansystrarnas historia
Angela Collin, Materialinsamling för masteruppsats i Israel och Palestina, fokus på kvinnor inom fredsrörelsen
Kristina Ingelstam,
Förstudie och manusarbete om Sankta Anna och Heliga Hildegard
Annika Nordin, Förstudie och manusarbete om Sankta Anna och Heliga Hildegard
Unni Franck, Bidrag till arbetet med Jubileumsboken Facing the future
Sture Normark, Tryckbidrag för boken Försoningens ämbete – fredsarbete på Afrikas horn, 1964-2007

Fortsätt läsa mer från oss