Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande.

Bland de privatpersoner som fått medel är Susanne Wigorts Yngvesson för stöd för att göra en studie om Nathan Söderbloms teologiska syn på psalm och musik samt Håkan Bengtsson för arkivforskning om judisk-kristna relationer.

En av organisationerna som fått stöd är Kristna fredsrörelsen som får 75 000 kronor till sitt program för skydd av människorättsförsvarare i Colombia, Guatemala och Mexiko.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier.

Nästa ansökningsdatum är den 28 februari 2021. För mer information, läs här: Nathan Söderbloms minnesfond.

Fortsätt läsa mer från oss