fängelse häkte österåker
I Sverige finns cirka 150 fängelsepräster/pastorer/diakoner. 31 av dem åker till konferensen i Australien. Bilden är från anstalten Österåker. Foto: Mikael Stjernberg.

300 fängelsesjälavårdare från 54 länder kommer att delta i konferensen i Sydney som i år har temat ”Telling our story”. Konferensen pågår fram till den 24 september och på programmet finns en rad olika workshops, däribland ”Fängelsesjälavård i en mångreligiös miljö” och ”En profetisk röst”.
En av deltagarna är Margareta Säfwenberg som arbetar inom Sveriges kristna råd med att samordna programmet ”Andlig vård i Kriminalvården”:
-Jag reser till konferensen för att ta del av den unika erfarenhet och kunskap som själavårdare från hela världen har.

International Prison Chaplains` Association (IPCA) startades som ett nätverk av fängelsesjälavårdare i Norden för 30 år sedan. Idag är det en världsvid, ideell organisation med konsultativ status i FN. Under den näst sista femårsperioden låg ordförandeskapet i Sverige hos Sveriges kristna råd. Och under den senaste perioden har en av två vice ordföranden kommit från Sverige.

Kriminalvården har gett Sveriges kristna råd i uppdrag av att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i Sverige. Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna. Varje intagen i svenska fängelser och på häkten skall ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

Den främsta uppgiften för de präster, pastorer och diakoner som arbetar på anstalter och häkten är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet.

Mer information om konferensen: www.ipcaworldwide.org

Fortsätt läsa mer från oss